drukuj
Kalendarium

Konferencja "Powstanie Warszawskie 1944.Stan badań i recepcja w sferze publicznej w Polsce i Niemczech"

9 maja 2017 - 10 maja 2017 9.00 Heidelberg, Haus Buhl, Hauptsrasse 232, 69117 Heidelberg

Od 3 listopada 2016 r. do 2 kwietnia 2017 r. w Fundacji Pamięci Friedricha Eberta w Heidelbergu pokazywana była wystawa "Powstanie Warszawskie 1944. Oprócz ekspozycji głównej odbyły się liczne wydarzenia towarzyszące m.in. spotkania z Powstańcami, pokazy filmów i oprowadzanie dla uczniów i studentów z Heidelbergu. W ramach podsumowania projektu Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje na Uniwersytecie w Heidelbergu konferencję naukową poświęconą percepcji Powstania Warszawskiego w Niemczech. Wśród prelegentów znajdują się Prof. Klaus Ziemer, Prof. Christoph Klessmann, Prof. Dr. Tanja Penter, Prof. Dr. Hans-Jurgen Bomelburg, Prof. Piotr Madajczykdr, Paweł Ukielski. Tematem konferencji będzie aktualny stan badań nad Powstaniem Warszawskim, historia recepcji Powstania w Niemczech oraz próba odpowiedzi na pytanie dlaczego Powstanie jest ciągle tak mało znane w Niemczech.

Files available for downloads

Cannot render www.warsawrising.eu/