drukuj
Kalendarium

Konferencja "Pieniądz gotówkowy, czy bezgotówkowy? - Perspektywa Polski i Niemiec"

2 kwietnia 2017 - 3 kwietnia 2017 Lublin, ul. Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin Centrum Transferu Wiedzy KUL

Instytut Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Uniwersytetem w Bremie organizuje w Lublinie w dniach 2 i 3 kwietnia 2017r. konferencję poświęconą problematyce obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. W trakcie konferencji chcemy spojrzeć na problematykę współczesnego pieniądza z różnych punktów widzenia. Nasze spotkanie rozpocznie dyskusja nad jego pojęciem i rolą. Następnie omówione zostaną formy współczesnego pieniądza i quasi-pieniądza. Kolejny panel dotyczyć będzie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Przedstawione zostaną argumenty przeciwników i zwolenników obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz omówione szanse i wyzwania wynikające z rozwoju obrotu bezgotówkowego dla poszczególnych grup podmiotów ekonomicznych, tj. państwa, systemu bankowego, przedsiębiorstw oraz konsumentów. Upowszechnieniu pieniądza bezgotówkowego towarzyszy dynamiczny rozwój nowoczesnego rynku usług płatniczych. Zaprezentowana zostanie idea funkcjonowania firm FinTech oraz dylematy i wyzwania w zakresie technologicznym i regulacyjnym związane z ich funkcjonowaniem na rynku. Konferencję zakończy panel podsumowujący poruszone zagadnienia oraz próba sformułowania pytań i tematów badawczych na przyszłość.

Files available for downloads