drukuj
Kalendarium

Konferencja naukowa pt.: ,,Korytarz”. Wytyczanie granicy polsko-niemieckiej w latach 1918-1920.

22 czerwca 2018 - 23 czerwca 2018 Poznań, Wydział Historyczny UAM ul. Umultowska 89D, Poznań

Polsko-niemiecka konferencja naukowa z udziałem naukowców, doktorantów i studentów polskich i niemieckich (głównie z Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu i Historisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität oraz z Marburga) na temat: „ Korytarz”. Wytyczanie graniczy polsko- niemieckiej w latach 1918- 1920. Jej główny nacisk położony został na kształtowanie się przebiegu granicy, obszaru i stosunków narodowościowych Wolnego Miasta Gdańska. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję nie tylko przedstawić referaty związane z tematem, ale i dyskutować problemy, które niosło z sobą istnienie Wolnego Miasta Gdańska oraz kwestie dotyczące wspólnej przeszłości i jej roli i we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Projekt pobudza zainteresowanie historią kraju sąsiada i stwarza możliwości wymiany poglądów wynikające ze zróżnicowanego i często odmiennego widzenia i interpretowania wspólnej historii.