drukuj
Kalendarium

Konferencja "Kłopotliwe dziedzictwo Trzeciej Rzeszy w Polsce"

3 grudnia 2018 - 4 grudnia 2018 Kraków, Rynek Główny 25

Dziedzictwo Trzeciej Rzeszy jest dziedzictwem kłopotliwym. Niemieckie plany podboju i hitlerowska polityka ludobójstwa, zwłaszcza w Polsce bezpośrednio powiązana z urbanistycznymi wizjami okupantów, przesądziły o jednoznacznej kwalifikacji całego dorobku architektów Trzeciej Rzeszy jako „dziedzictwa nienawiści”. Nie może to jednak oznaczać marginalizowania i ignorowania w badaniach nad sztuką XX wieku w Polsce tego zjawiska. W literaturze polskiej problem dziedzictwa kłopotliwego był przez wiele lat ze zrozumiałych względów pomijany, lub informowano o nim w sposób pobieżny. Z biegiem czasu i powolnym wygasaniem emocji, podjęcie gruntownych badań nad tematem dziedzictwa Trzeciej Rzeszy staje się możliwym. Mało tego, temat wymaga być kompleksowo zbadany, należycie opracowany i oceniony. Dyskusja nad dziedzictwem Trzeciej Rzeszy w formie wymiany doświadczeń niemieckich i polskich badaczy, zmierzy się z próbą odpowiedzi na pytanie o współczesny stosunek do dziedzictwa kłopotliwego i jego interpretację. Przedmiotem debat konferencyjnych będą zarówno destrukcje i przekształcenia, jak i wizje, plany urbanistyczne i infrastrukturalne, projekty architektoniczne i ich realizacje. Oprócz rozeznania skali zasobu dziedzictwa niemieckiego totalitaryzmu na konferencji zostanie poruszony problem podejścia do badań nad dziedzictwem kłopotliwym w Niemczech i w Polsce w celu podjęcia prób waloryzacji szeroko rozumianego dziedzictwa Trzeciej Rzeszy w obu krajach. Ponadto zadaniem konferencji jest prezentacja stanu badań nad architekturą i urbanistyką Trzeciej Rzeszy w Niemczech i w Polsce oraz określenie perspektywy, celu i potrzeb współpracy polsko-niemieckiej w tej dziedzinie.