drukuj
Kalendarium

Błazny i Kapłani - trzy dekady expresyjnego malarstwa we Wrocławiu

11 stycznia 2017 - 17 kwietnia 2017 Hilpoltstein (Srodkowa Frankonia), Muzeum Schwarzes Ross, Marktstrasse 10, 91161 Hilpoltstein

Wystawa jest organizowana dla uczczenia miasta Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wystawą tą przedstawić chcemy dwóch znakomitych wrocławskich malarzy, profesorów tamtejszej ASP, będących twórcami i ważnymi przedstawicielami kierunku w sztuce zwanego Nowa Polska Ekspresja, który w latach 80-tych XX stulecia zdominował polską sztukę a szczególnie malarstwo. Kierunek ten był częścią międzynarodowego nurtu w sztuce światowej i rozwijał się w Polsce równolegle, lecz ze względu na izolację Polski w wyniku stanu wojennego był w Europie właściwie nieznany. Tym ważniejsze wydaje się zaprezentowanie tego fenomenu w obecnym kontekście. Dwaj głowni przedstawiciele tego nurtu - Krzysztof Skarbek i Zdzisław Nitka związani z wrocławską ASP od lat 80-tych udostępnią nam swoje aktualne dzieła, a ponadto każdy z nich przedstawia trzech młodych artystów, kontynuatorów swoich idei, których uznaje za wartych promowania tą wystawą. Wystawa organizowana jest przy współpracy z wszystkimi Placówkami Polskimi w Niemczech, jak i licznymi, zaangażowanymi w te obchody, instytucjami niemieckimi. Wystawa prezentowana będzie w okresie od 20-go sierpnia 2016 do 19-go marca 2017, w czterech miastach Niemiec : Monachium, Berlinie, Kolonii i Hilpoltstein (Srodkowa Frankonia)

Files available for downloads