drukuj
Kalendarium

"Zbrodnia bez kary"

1 sierpnia 2019 - 31 grudnia 2019 00:00 Bonn - Berlin- Warszawa-Kraków

80 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę to okazja do podjęcia tematu nazistowskich zbrodni popełnionych w Polsce i na ludności polskiej, które – w odróżnieniu od Holokaustu – nie są dobrze znane niemieckiej opinii publicznej. Zbrodnie te (m.in. zagładę inteligencji polskiej, pacyfikacje ludności cywilnej, eutanazję) opiszemy, opierając je z jednej strony o losy polskich ofiar, a z drugiej o losy zbrodniarzy niemieckich, którzy uniknęli kary i po wojnie zrobili kariery. Zamierzamy dotrzeć do rodzin sprawców i rodzin ofiar, opisać spotkania z nimi. Przedstawimy szerokie spektrum powojennych karier zbrodniarzy hitlerowskich w polityce, administracji, służbach wywiadowczych, wymiarze sprawiedliwości, medycynie, nauce, gospodarce, ale i w mediach. Ważnym uzupełnieniem będą głosy polskich i niemieckich ekspertów. Wspólny, polsko-niemiecki multimedialny projekt „Zbrodnia bez kary” prezentowany będzie na stronach Deutsche Welle i w polskich portalach internetowych Interia i Wirtualna Polska. Treści cyklu „Zbrodnia bez kary” będą dostępne w specjalnych zakładkach na portalach DW, Interii i Wirtualnej Polski.