drukuj
Kalendarium

„Ruchy społeczne w Europie w XX wieku: przemiany lat 1989/1990” – spotkanie międzynarodowe w Poczdamie

3 grudnia 2018 - 5 grudnia 2018 Poczdam

Międzynarodowe spotkanie na temat ruchów społecznych w Europie w XX wieku, z naciskiem na wydarzenia lat 1989-1990. W gronie gości z Polski, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Grecji oraz gospodarzy z Niemiec na podstawie badań przeprowadzonych przez uczestników spotkania zapoznamy się z przebiegiem wydarzeń lat 1989-1990 w Polsce i Niemczech a także w pozostałych krajach. Gospodarze oprowadzą gości po miejscach pamięci związanych z tymi wydarzeniami w swojej okolicy – w Poczdamie i Berlinie, w tym wzdłuż dawnej linii Muru Berlińskiego. Spotkanie ma umożliwić młodzieży z Polski i Niemiec i innych krajów Europy dyskusję na temat wydarzeń z najnowszej historii Europy oraz wymianę punktów widzenia na jej przebieg i uwrażliwić na różnice spojrzeń w ocenach. Spotkanie będzie także próbą poszukiwania analogii pomiędzy historią najnowszą i teraźniejszością.

Files available for downloads