drukuj

prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król

członek Rady Fundacji

Historyk i politolog, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. W 1969  roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, tam doktoryzował się w 1976 na podstawie pracy „Okupant niemiecki wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni w okresie drugiej wojny światowej (1939-1944)”. Na przełomie lat 70. i 80. XX w. współpracował z Niezależną Oficyną Wydawniczą. Od 1993 do 2016 roku był pracownikiem naukowo-badawczym Instytutu Studiów Politycznych PAN, tam habilitował się w 1999 na podstawie pracy „Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945”. W 2007 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1999-2000 jako profesor gościnny wykładał na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji. W latach 2002-2006 był dyrektorem Stacji Naukowej PAN w Berlinie,  a od 2012 do 2016 roku sprawował funkcję dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 2002-2015 był także wykładowcą w Collegium Civitas w Warszawie. Obecnie profesor i nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Za książkę „Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945” otrzymał nagrodę Klio (Warszawa 1999) i Nagrodę im. Jana Długosza (Kraków 2000), za publikację „Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945” nagrodę Klio (Warszawa 2006) i Nagrodę im. Joachima Lelewela (Warszawa 2008). Jest także tłumaczem i edytorem polskiego wyboru „Dzienników” Josepha Goebbelsa (tom 1-3, wyd. 2013-2014). Pracuje nad krytyczną edycją w języku polskim „Mein Kampf” Adolfa Hitlera.

Fot. Maciej Czerski