drukuj

Wymagane terminy

Wnioski o dotację mogą być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) z zachowaniem poniższych terminów.

Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 4 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski złożone w terminie krótszym lub dłuższym niż wymagany nie będą przyjmowane.

Projekty powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

W roku 2017 nabór wniosków składanych na bieżąco będzie trwał do 30 czerwca. Od 1.09.2017 otwieramy nabór wniosków na rok 2018. Fundacja kontynuować będzie ponadto konkursy w priorytetach Kultura / Wydarzenie artystyczne oraz Edukacja.

Odrębne terminy dotyczą wniosków składanych w ramach konkursów. Więcej informacji na temat konkursów w zakładce: stypendia i bieżące konkursy.

Wniosek do 30.000 zł (6.800 €) można składać na bieżąco pod warunkiem, że poprzedni projekt, na który wnioskodawca otrzymał dotację do 30.000 zł (6.800 €), został zakończony.

Wniosek powyżej 30.000 zł (6.800 €) można składać nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Wnioskodawca zalegający z rozliczeniem zrealizowanego projektu, na który otrzymał dotację powyżej 30.000 zł (6.800 €), nie może złożyć kolejnego wniosku do czasu rozliczenia poprzedniego wniosku.

- - -

UWAGA: Konkurs dotacyjny Kultura / Wydarzenie artystyczne
Między 1 i 30 grudnia 2016 r. FWPN przyjmowała zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2017 roku powyżej 30.000 złotych / 6.800 euro. Obecnie FWPN nie przyjmuje wniosków na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne powyżej 30.000 złotych / 6.800 euro. Wnioski o dotacje powyżej 30.000 zł / 6.800 € w obszarze Kultura / Wydarzenie artystyczne będą mogły być składane tylko w ramach konkursu.

- - -
UWAGA: Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dniach 1-31 stycznia 2017 FWPN przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Więcej informacji: Stypendia i bieżące konkursy.

Czy w dalszym ciągu mają Państwa pytania? Zapraszamy do zapoznania się z naszym blogiem Wniosek krok po kroku. Jeśli po lekturze bloga nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Pliki do pobrania