drukuj

Wymagane terminy

Wnioski o dotację mogą być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) z zachowaniem poniższych terminów.

Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 4 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski złożone w terminie krótszym lub dłuższym niż wymagany nie będą przyjmowane.

Projekty powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

  • Konkurs w priorytecie Edukacja na projekty powyżej 30.000 PLN / 7.000 euro  

Wnioski na projekty w priorytecie Edukacja powyżej 30.000 PLN / 7.000 euro przyjmowaliśmy w dniach 2.07 do 7.10.2018. Obecnie Fundacja nie prowadzi naboru na wnioski w priorytecie Edukacja powyżej 30.000 PLN/7.000 euro.

  • Konkurs w priorytecie Kultura powyżej 30.000 PLN / 7.000 euro

W dniach od 5 listopada do 30 listopada 2018 FWPN przyjmuje wnioski  na projekty w ramach konkursu  dotacyjnego w priorytecie „Kultura/wydarzenia artystyczne”.

Więcej informacji na temat konkursów w zakładce: stypendia i bieżące konkursy

Wniosek do 30.000 zł (7.000 €) można składać na bieżąco pod warunkiem, że poprzedni projekt, na który wnioskodawca otrzymał dotację do 30.000 zł (7.000 €), został zakończony.

Wniosek powyżej 30.000 zł (7.000 €) można składać nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Wnioskodawca zalegający z rozliczeniem zrealizowanego projektu, na który otrzymał dotację powyżej 30.000 zł (7.000 €), nie może złożyć kolejnego wniosku do czasu rozliczenia poprzedniego wniosku.

Czy w dalszym ciągu mają Państwa pytania? Zapraszamy do zapoznania się z naszym blogiem Wniosek krok po kroku. Jeśli po lekturze bloga nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Pliki do pobrania