drukuj

Konkurs dotacyjny w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne

Zgłoszenia przyjmujemy od 2017-11-20 do 2017-12-29

Konkurs dotacyjny w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne:
Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne

 Harmonogram konkursu w roku 2018:

· Termin składania wniosków: od 20 listopada do 29 grudnia 2017 r.

· Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2018 r.

· Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Zasady finansowania projektów:

· Wnioski o dotacje powyżej 30.000 zł/7.000 € w obszarze Kultura/wydarzenia artystyczne mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu.

· Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 80.000 zł/18.700 €.

· Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają ogólnym kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

· wartość artystyczna projektu (udział wybitnych twórców i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego pokolenia)

· oryginalność / innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii

· popularyzacja najwybitniejszych dokonań kultury polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada

· miejsce realizacji projektu – czy projekt aktywizuje „miejsca nieoczywiste”

· projekty realizowane poza centrami kulturalnymi mającymi łatwiejszy dostęp do kultury polskiej / niemieckiej

· efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć na postrzeganie Polski / Niemiec, na ile wydarzenie artystyczne promuje Polskę / Niemcy przez kulturę), znaczenie projektu dla grupy docelowej.