drukuj

Die polnische Zivilprozessordnung von 1930/33 unter Berücksichtigung des deutschen, österreichischen, russischen und französischen Rechts

Autor: Polkowski, Adam ISBN: 978-3-631-59387-5 ISSN: 0344-290X Opublikowano: 2009 Peter Lang Verlag Frankfurt am Main

Praca składa się z krótkiego wprowadzenia oraz czterech głównych części. We wprowadzeniu autor podkreśla szczególny charakter polskiego prawa, który ma swoje źródło w XVIII wieku, kiedy Polska była państwem podzielonym i na jej obszarze miało zastosowanie pięć różnych porządków prawnych.