drukuj

Bevölkerung und Siedlung im ordensstaatlichen und herzoglichen Preußen im Gebiet der "Großen Wildnis" bis 1568

Autor: Białuński, Grzegorz ISBN: 978-3-931577-42-1 Opublikowano: 2009 Verein für Familienforschungin Ost- und Westpreußen Hamburg

Oryginał zawiera następujące rozdziały:
Zarys przemian w osadnictwie od XIV wieku do 1568 r.;
Pochodzenie i zróżnicowanie etniczne osadników;
Struktura społeczna mieszkańców.
Zusammenfassung.
Wykaz skrótów.
Bibliografia.
Indeks miejscowości

O autorze książki:
dr hab. Grzegorz Białuński (ur. 1967), prof. UWM, Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, Pracownii Historii Nowożytnej; specjalność: historia średniowiecza i nowożytna Polski i powszechna; zakres badań: osadnictwo Prus Krzyżackich i Książęcych oraz dzieje Prusów.