drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • [Ah! Filmplakate in Polen]

  Książka przedstawia zarys dziejów plakatu filmowego w Polsce. Ilustracją opowieści Doroty Folgi-Januszewskiej o dziejach tej intrygującej dziedziny artystycznej jest ponad 530 wybitnych polskich plakatów filmowych, często inspirowanych malarstwem, grafiką i sztuką filmową. Od teatrów świetlnych i "żywych obrazów", przez awangardę i teorie psychoanalityczne okresu międzywojennego, czas wojny i socrealizmu, po narodziny polskiej szkoły plakatu i współczesność - oglądamy, jak świat filmu, świat rzeczywisty i wyobraźnia projektantów znajdują swoje odbicie w plakacie filmowym.

  więcej
 • [Das vergangene Osterode. Die Bilder aus dem Leben einer ostpreußischen Stadt]

  Pięknie wydana książka o Ostródzie (niem. Osterode) końca XIX i pierwszych czterech dziesiątków lat XX wieku. Niezwykle bogaty materiał ilustracyjny (259 ilustracji), przede wszystkim reprodukcji pocztówek, wiele z nich reprodukowanych tu po raz pierwszy! Znakomita opowieść o mieście, którego już nie ma i jego mieszkańcach. Świetne opracowanie graficzne Roberta Macieja z warszawskiego wydawnictwa BAOBAB. Publikacja zawiera dwujęzyczne (polsko-niemieckie) podpisy pod ilustracjami, streszczenie w języku niemieckim, wykaz wydawców pocztówek, spis ulic miasta z czasów niemieckich i polskich oraz literaturę tematu.

  więcej
 • [Danziger Maler. Maler, Glaser, Zeichner, Radierer der Neuzeit in Danziger Archivalien, Band 1: Künstlermilieu in Danziger Archivalien]

  Praca ta jest wynikiem poszukiwań informacji o nowożytnych artystach, prowadzonych przez autora w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w ciągu prawie 40 lat. Materiały dotąd w tym celu przejrzane to ponad 120 000 stron rękopisów w językach niemieckim lub łacińskim. W prezentowanej książce została udostępniona ta część znalezionych materiałów, która dotyczy profesji artystycznych wymienionych w tytule książki. Główne ramy czasowe dotyczące prezentowanych wyników badań to lata 1550–1814,
  wielokrotnie jednak rozszerzone w poszczególnych przypadkach na okres od 2. ćwierci XVI wieku do roku 1849.

  Tom 1. zawiera takie informacje dotyczące środowiska artystycznego, które nie dotyczą poszczególnych artystów, lecz danego
  środowiska czy wybranej profesji artystycznej, oprócz tego zestawienia informacyjne, ilustracje, a także omówienia źródeł i metody
  badawczej

  więcej
 • [Bütow - Geschichte von Land und Menschen]

  Około 500 kolorowych zdjęć na 224 stronach. Tak wygląda nowy album „Bytów – opowieść o ziemi i ludziach”, który został wydany przez urząd miejski.

  Zdjęcia od początku 2008 roku wykonywał fotograf Kazimierz Rolbiecki. Fotografował o różnych porach roku pejzaże i ludzi. W sumie wykonał około 800 zdjęć, z których wybrano 500. Autorem tekstu jest Cezary Obracht-Prądzyński.

  Album podzielono tematyczne na sześć rozdziałów poświęconych m.in. historii miasta, bytowskiemu zamkowi, okolicom i kulturze.

  więcej
 • artluk Nr. 4 (10) 2008

  W niniejszym numerze autorzy przypatrują się relacjom natury i sztuki, ich wzajemnym powiązaniom i wpływom. Przedstawiają inspiracje naturą w twórczości Christiane Löhr oraz Ernesta Neto, a także dokonania land artu w przeszłości i dzisiaj. W rozmowie z Teresą Murak przekonują się, że tworzywem sztuki może być roślina we wszystkich fazach rozwoju. W tekście Alicji Kępińskiej opublikowanym przed ponad 30 laty w „Biuletynie Związku Polskich Artystów Plastyków” dostrzegają, jak wówczas interpretowano postawy ekologiczne w sztuce. Autorzy poruszają też temat relacji człowieka z naturą.

  więcej
 • Oldenburger Schriften zur Geschichtswissenschaft 11. Polen. Eine Reise. Erinnerungs- und Begegnungsorte.

  Publikacje Oldenburskie, których tematyka obejmuje pisma historyczne, zawierają dokumentację narodowych i międzynarodowych posiedzeń, sympozjów i wykładów organizowanych przez Instytut Historyczny. Drugi punkt ciężkości stanowią prace badawcze młodych naukowców.

  więcej
 • [Deutsche Literatur in Polen. Übersetzung und Rezeption]

  Publikacja zawiera szereg artykułów, których autorzy omawiają tłumaczenia niemieckiej literatury oraz problemy przekładu literackiego z perspektywy tłumacza, badacza i czytelnika. Książka została podzielona na 8 części według zagadnienia lub autora, które obejmują m.in. rozdziały poświęcone Goethemu, Grassowi, Hölderinowi czy sytuacji literatury niemieckiej w Polsce. Dodatkowo publikacja została wzbogacona o biogramy autorów oraz indeks nazwisk znajdujący się na końcu książki. Książkę wydała Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

  więcej
 • Studien und Forschung zur Deutschland- und Österreichkunde in Polen

  Publikacja prezentuje tematy takie jak: nowa historia polskiej dyplomacji, Niemcy jako partner Polski w UE, problemy demokracji, Polityka rozwoju jako instrument niemieckiej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa.

  więcej
 • Polnisches Theater. Eine Geschichte in Szenen.

  Niezwykła książka prezentująca historię polskich działań przedstawieniowych od przełomu X i XI wieku do współczesności. Autor zgodnie z najnowszymi nurtami światowej teatrologii rozumie teatr performatywnie, jako wydarzenie społeczne, które zależy w takim samym stopniu od jego twórców, co od każdorazowo gromadzącej się publiczności. Przyjmując tak szeroką perspektywę, obejmuje oglądem nie tylko działalność stricte teatralną, ale również ceremonie, manifestacje, obchody rocznicowe, widowiska i rytuały. Pięć równoległych historii: o teatrze świąt, teatrze przemiany, teatrze władzy, teatrze narodowym oraz teatrze kulturalnego miasta tworzy ciekawą opowieść o kulturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów widowiskowych.

  więcej
 • Forget Fear

  Publikacja towarzysząca wystawie BERLIN BIENNALE.

  więcej

Szukaj według tagów