drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • [Danziger Maler. Maler, Glaser, Zeichner, Radierer der Neuzeit in Danziger Archivalien, Band 2: Lexikon der Maler, Glaser, Zeichner und Radierer]

  Praca ta jest wynikiem poszukiwań informacji o nowożytnych artystach, prowadzonych przez autora w Archiwum Państwowym w Gdańsku, w ciągu prawie 40 lat. Materiały dotąd w tym celu przejrzane to ponad 120 000 stron rękopisów w językach niemieckim lub łacińskim. W prezentowanej książce została udostępniona ta część znalezionych materiałów, która dotyczy profesji artystycznych wymienionych w tytule książki. Główne ramy czasowe dotyczące prezentowanych wyników badań to lata 1550–1814, wielokrotnie jednak rozszerzone w poszczególnych przypadkach na okres od 2. ćwierci XVI wieku do roku 1849.
  Tom 2 jest słownikiem grupującym hasła o artystach (tylko 149 spośród nich było dotąd zarejestrowanych w słownikach artystów). W każdym haśle znajdują się wyłącznie wypisy z materiałów źródłowych bezpośrednio dotyczące danego artysty wraz z omówieniem przez autora znaczenia tychże źródeł, w świetle nie tylko ich dosłownego sensu, ale także dodatkowego znaczenia, wynikającego z wiedzy autora o źródłach, co częstokroć nie może być dostrzeżone przy lekturze samej tylko treści wypisów.

  więcej
 • [Kernenergie - Verlauf der Debatte in Deutschland]

  14 września 2009 r. Instytut na rzecz Ekorozwoju przy współpracy z Fundacją Heinricha Bölla, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz EuroNature, zorganizował w Warszawie spotkanie dyskusyjne dotyczące energetyki jądrowej.
  Wśród zaproszonych gości był Minister Środowiska Prof. Maciej Nowicki, który rozpoczął spotkanie. W swoim wystąpieniu Minister Nowicki zwrócił uwagę m.in. na konieczność stworzenia w Polsce nowego systemu energetycznego, z podkreśleniem rangi tych decyzji w obliczu ich długofalowych konsekwencji. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także goście z Niemiec, co umożliwiło zapoznanie się z sytuacją kraju, w którym od lat funkcjonuje energia jądrowa. Dyskusję poprowadził Piotr Semka z Rzeczpospolitej.

  więcej
 • [Über Deutsche und Polen. Erinnerungen. Prognosen. Hoffnungen]

  Więzień Auschwitz, świadek Zagłady i powstaniec warszawski opowiada o swoich osobistych kontaktach z Niemcami. Bartoszewski opisuje, jak zmieniały się relacje Polaków i Niemców od początku II wojny do czasów współczesnych, do 2008 r. Jest to zatem historia dwóch narodów i konkretnych ludzi, a też historia Polski i Europy przedstawiona z osobistej perspektywy kogoś, kto kształtował tę rzeczywistość. Osobista relacja ofiary, a zarazem inicjatora dialogu z Niemcami po wojnie, ambasadora, ministra spraw zagranicznych i historyka, który zna tło wydarzeń, umie je analizować

  więcej
 • (VIII. Internationale Wissenschaftliche Konferenz "Die Geschichte des Pommerschen Dorfes")

  W dniach 15-17 maja 2009 roku już po raz ósmy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dzieje wsi pomorskiej". Czwarty raz jej uczestnicy i goście spotkali się w uroczym pałacyku w Kłopotowie, gm. Dygowo, pow. kołobrzeski.

  Konferencja jak zwykle miała charakter interdyscyplinarny. Podtrzymano ubiegłoroczny zwyczaj, aby w trakcie obrad zmieniać dziedziny referatów, co daje możliwość lepszej percepcji przez słuchaczy, reprezentujących różne poziomy nauki i wiedzy.

  Do niniejszego tomu zostały zebrane 24 referaty - autorstwa badaczy z wielu instytucji Polski, Niemiec i Szwajcarii - tutaj ułożone już według klucza dyscyplinarnego:

  -Źródłoznawstwo i historia
  -Literaturoznawstwo i etnografia
  -Językoznawstwo
  -Krajoznawstwo i nauki przyrodnicze

  więcej
 • Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Poesie Bd. 2

  Antologia XX-wiecznej poezji polskiej, w wyborze i opracowaniu Karla Dedeciusa, tłumacza literatury polskiej na język niemiecki. Powstała pierwotnie z myślą o czytelnikach niemieckich. Antologia ta daje wyczerpujący obraz polskiej twórczości poetyckiej ostatniego stulecia. W części serii poświęconej poezji, zaprezentowana została twórczość stu pisarzy w dziesięciu chronologicznie uporządkowanych rozdziałach.

  więcej
 • [Träume und Realität. Das Tanztheater Pina Bauschs]

  Książka jest pierwszą w Polsce próbą ogarnięcia bogatej twórczości Piny Bausch. Do tej pory, poza pojedynczymi artykułami, nie pojawiło się u nas żadne większe omówienie dzieła artystki, ani też jakiekolwiek o bardziej ogólnym charakterze opracowanie zagadnienia niemieckiego teatru tańca. Co jest istotą rzeczy w dziele Piny Bausch? Jedna z odpowiedzi zawarta w książce może być taka: ciało tancerza, a wraz z nim jego wnętrze, stają się podstawowym i zarazem najdoskonalszym instrumentem do wyrażenia prawdy o człowieku, jego osobowości i uczuciach…
  Philippine "Pina" Bausch (ur. 27 lipca 1940 w Solingen, Niemcy, zm. 30 czerwca 2009 w Berlinie, Niemcy) – choreografka niemiecka tańca współczesnego o wielkim wpływie na rozwój teatru tańca jako gatunku.

  więcej
 • Lektion der Stille. Deutsche Stimmen

  Dwujęzyczny tom, który ukazał się dzięki inicjatywie prof. dr hab. Marka Zybury, kierownika Katedry Filologii Germańskiej w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego Lekcja ciszy Karla Dedeciusa w głosach niemieckiej krytyki pozwala udokumentować trwający już z górą pół wieku polsko-niemiecki dialog kulturowy. To właśnie literatura, a dokładnie polska poezja współczesna, ignorując tak istniejące bariery, jak i przyszłe mury i zasieki – pozwoliła na podjęcie dialogu. W 1959 roku ukazała się dzięki staraniom Karla Dedeciusa antologia polskiej poezji współczesnej – Lektion der Stille/Lekcja ciszy. Zainicjowała ona intensywną fazę recepcji polskiej literatury współczesnej w całej Europie Zachodniej, nazywaną „polską falą”. Lekcja ciszy Karla Dedeciusa w głosach niemieckiej krytyki Stanowi wybór najciekawszych świadectw recepcyjnych – legendarnego już dziś tomu polskiej poezji. Można się dzięki niemu dowiedzieć, jak szeroki był rezonans wywołała antologia, które z wierszy najbardziej zainteresowały niemieckich czytelników oraz jak były odbierane.

  więcej
 • Polyslav XII

  Niniejsza publikacja zawiera 24 artykuły, które zostały zaprezentowane podczas XII Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia Młodych Slawistów POLYSLAV. Konferencja odbyła się w dniach od 27 do 29 września 2008 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Artykuły poświęcone są między innymi tematyce gramatyki, semantyki, lingwistyki tekstu oraz językoznawstwa.

  więcej
 • [Literatur der Selbstverleugnung]

  Czy jest możliwa naukowa synteza prozy niemieckojęzycznej przełomu XX i XXI wieku? Czy lektura i szczegółowe badania wybranych powieści takich autorów, jak Robert Schindel, Bernhard Schlink, Marcel Beyer, Norbert Gstrein, Christoph Ransmayr, W.G. Sebald, Josef Haslinger, Robert Schneider, Sten Nadolny, Robert Menasse, Michael Krüger, Daniel Kehlmann i Urs Faes, pozwalają ogarnąć krytycznym spojrzeniem kondycje tej prozy, jej ambicje poznawcze, postawy etyczne i uderzające cechy estetyczne?

  Książka przynosi odpowiedź na te pytania. Jest opisem postaw narracyjnych w literaturze, która wciąż stanowi pokłosie dwudziestowiecznych katastrof, ale też mierzy się z katastrofą wyobrażoną w mrocznych prognozach historiozoficznych.

  więcej
 • Forget Fear

  Publikacja towarzysząca wystawie BERLIN BIENNALE.

  więcej

Szukaj według tagów