drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • (Die Unvollendeten)

  W powieści "Niedopełnieni" udaje się Reinhardowi Jirglowi zawrzeć jeden z najbardziej wiarygodnych i przekonujących opisów powojennej rzeczywistości Niemiec. Jego portret pierwszych lat powojennych to obraz pozbawiony współczucia dla bohaterów zdarzeń: wypędzenia Niemców z Sudetów, okresu ich niewzruszonej nadziei na powrót, odsiadywania życia w NRD. Te wydarzenia autor opisuje na przykładzie czterech kobiet z małego miasteczka Komotau (Chomutov): starej Johanny, jej córek, Hanny i Marii, i siedemnastoletniej wnuczki Anny. Urodzony w 1953 roku wnuk jest narratorem, i to on otwiera drzwi do przeszłości, opisuje ten rozdział historii Niemiec, nie popadając w sentymentalizm, precyzyjnie, językiem pełnym aluzji, zawiłym i zarazem dosadnym. Jirglowi, jak napisał jeden z recenzentów, udał się "zapierający dech w piersiach językowy kondensat". Niemiecki tygodnik "Die Zeit" dopatruje się przyczyn nadzwyczajnego sukcesu tej powieści pokoleniowej w dystansie historycznym, "z którego wnuk dokonuje czegoś, co synowi jeszcze się nie udało: przedstawić bogaty, głęboki, ambiwalentny obraz najnowszej historii Niemiec".

  więcej
 • Brückenschlag

  Album powstał z okazji piątej rocznicy utworzenia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

  Zawarte są w nim informacje dotyczące kilkudziesięciu projektów, które wspierała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Album dokumentuje jednocześnie najważniejsze zadanie fundacji: działanie na rzecz wspierania polsko-niemieckiego pojednania.

  więcej
 • (Großpolen - deutsche Bundesländer. Zeit der Zusammenarbeit. Band 1. Kontexte. Kontakte)

  Republika Federalna Niemiec, ze względu na swoje geograficzne położenie, jest najbliższym partnerem Wielkopolski i Poznania. Bliskość granicy ułatwia nawiązywanie współpracy i dalsze kontakty. Wspólne działania władz regionalnych i miejskich są szansą dla regionu na uzyskanie silniejszej pozycji na rynku europejskim i szerszy dostęp do środków Unii Europejskiej. Wspólne konferencje, udziały w imprezach targowych czy też regularne spotkania branżowe przyczyniają się na równi z wzajemnymi wizytami przedstawicieli władz politycznych i administracyjnych do budowania coraz ściślejszych kontaktów pomiędzy partnerami z obu stron Odry i do podnoszenia konkurencyjności całego obszaru gospodarczego.

  więcej
 • Hefte für Kultur und Bildung. Nr. 62 Der Freundschaft und Kunst

  Periodyk wydawany jest co trzy miesiące. Zawarte w nim artykuły ukazują się w dwóch wersjach językowych.

  Spis treści:
  Michael Zeller
  Komm ins Offene, Freundin, Freund
  Wstąp w wolną krainę, przyjaciółko, przyjacielu

  Günther Schiwy
  Die Heiligen als Vorbilder für Individualität und Freiheit
  Święci jako wzory indywidualności i życia w wolności

  Philipp W. Hildmann
  Ideal und Wirklichkeit. Die patriotischen Anfälle des jungen Joseph von Eichendorff
  Ideał i rzeczywistość. Patriotyczne porywy młodego Josepha von Eichendorffa

  Rainer Haubrich
  Drei Leuchttürme für Deutschland
  Trzy wielkie światła dla Niemiec

  Matthias Kneip
  Besuch bei Tadeusz Różewicz
  Odwiedziny u Tadeusza Różewicza

  Winifried Kutschera
  Dem Geist der Natur auf der Spur. Zum Lebensweg der schlesischen Dichterin und Schriftstellerin Charlotte Dörter-Rehmet
  Śladami natury. O drodze życia śląskiej poetki i pisarki Charlotte Dörter-Rehmet

  Charlotte Dörter-Rehmet
  An Eichendorff
  Dla Eichendorffa

  Piotr Skowronek
  Die schlesische Landschaft im literarischen Werk des Pfarrers Jerzy Szymik
  Śląski krajobraz w twórczości ks. Jerzego Szymika

  Jerzy Szymik
  Meine Ahnen
  Moi przodkowie

  Gerhard Gnauck
  Kazimierz Kutz, der polnische Regisseur der schwarzen Erde, wird heute 80 Jahre alt. Schlesien glückauf!

  Kazimierz Kutz, polski reżyser ziemi czarnej ma 80 lat. Szczęść Boże, Górny Śląsku!

  Irvin Ungar
  Arthur Szyk — Soldat der Kunst
  Arthur Szyk: żołnierz walczący bronią artysty

  Matthias Heine
  Am Anfang war das Wort „dheomodi“
  Na początku było słowo „dheomodi” (pokorny)

  więcej
 • [Pro Libris - Lebuser Zeitschrift für Kultur und Literatur. Nr. 1 (26)]

  "Pro Libris" ukazuje się od 2001 r. Pierwsze pięć numerów wydano w cyklu półrocznym, a następne - kwartalnym. Potrzebę istnienia tego typu pisma zgłaszały środowiska literackie i naukowe Zielonej Górze. Ich przedstawiciele znaleźli się w zespole redakcyjnym, tak więc obok literatów, naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz bibliotekarze i muzealnicy.

  więcej
 • Starke Marke schafft Gewinn

  To pierwsze popularnonaukowe opracowanie na temat papierów i rachunków firmowych ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego. Stanowi ono dopełnienie wystawy zorganizowanej w 2010 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Autor prezentuje rys historyczny zagadnienia oraz poddaje antropologicznej analizie tzw. Sferę symboliczną obecną w przedstawieniach ikonograficznych.

  więcej
 • (Ostpreußen. Geschichte und Mythos)

  Przez długi czas w podejściu do Prus Wschodnich obowiązywał bezwzględny prymat politycznej instrumentalizacji. Historia tych ziem musiała być albo niemiecka, albo litewska, albo polska, albo od niedawna także rosyjska, przez co Prusy Wschodnie stały się igrzyskiem badaczy dochodzących narodowych uprawnień.
  W swoim historycznym eseju Andreas Kossert patrzy na Prusy Wschodnie jak na istotny element historii Niemiec i Europy. Przezwyciężenie narodowych wzorców interpretacji otwiera spojrzenie na krainę o wielu obliczach, fascynującą w kontrastach i różnorodności. "Prusy Wschodnie. Historia i mit" to pięknie wydana książka, bogato ilustrowana historia regionu, z mapą historyczną Prus Wschodnich, indeksem osób i skorowidzem miejscowości zawierającym także niemieckie nazewnictwo.

  Andreas Kossert ur. w 1970 roku, studiował w Niemczech, Szkocji i Polsce historię, slawistykę i politologię. Jest doktorem nauk historycznych, pracuje w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. W 2004 roku Wydawnictwo Naukowe Scholar wydało polski przekład jego książki Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich.

  więcej
 • Junge polnische Malerei - Kunst aus Schlesien

  W roku 2008 "młode polskie malarstwo" gościło w niemieckich miastach. W podróż po Niemczech wyruszyła wędrowna wystawa - pierwsza z cyklu "Młode malarstwo polskie", którą przygotowała kurator sztuki, pani Dorota Kabiesz. W tym cyklu zaprezentowani zostali młodzi polscy artyści z różnych regionów Polski. Sztuka ze śląska otworzyła cykl szeregu wystaw. Inicjatywę wspierała Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak również regionalni protektorzy - Marszałek Śląska i Prezydent miasta Katowice.
  Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ambasador RP w Berlinie - dr Marek Prawda.
  Katalog ten, wydany przez Fundację dla Śląska, towarzyszył wystawie.

  więcej
 • Erste Tagung "Deutsche Polenforschung". Migrationen und Transfers. Ergebnisse und Perspektiven

  W dniach 26-28 lutego 2009 w Darmtstadt po raz pierwszy spotkali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych z całych Niemiec, których łączy podejmowanie tematów związanych z Polską. Zadaniem kongresu w Darmstadt było promowanie Polski jako przedmiotu badań naukowych. W konferencji wzięło udział 240 badaczy. Skalą badań dotyczących Polski w Niemczech, nowym podejściem do tematów w różnych dziedzinach zaskoczeni byli właściwie wszyscy - mówi profesor Dieter Bingen, dyrektor DPI. -"To motywuje nas, żeby kontynuować, to co rozpoczęliśmy. Musimy teraz pomyśleć, jak stworzyć coś stałego”- podkreśla.

  więcej
 • Forget Fear

  Publikacja towarzysząca wystawie BERLIN BIENNALE.

  więcej

Szukaj według tagów