drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • (Wir kommen, deckt die Tische. Aufzeichnungen der Berliner Treffen)

  W książce tej zawarliśmy utwory, które powstały głównie w wyniku naszego zauroczenia stolicą Niemiec, ale nie tylko tym. Poszerzyliśmy tematykę o refleksje na temat podróży i spotkań międzykulturowych, ich wartości dla nas wszystkich. Przychodzimy, rozstawiajcie stoły! Przy stołach zasiada się wygodnie i rozmawia, śpiewa oraz ucztuje. Poznaje się współbiesiadników, zaprzyjaźnia się albo co najmniej - rozumie. Nasza podróż do Berlina miała za cel bratanie się z sąsiadami.

  Autorzy

  więcej
 • Junge polnische Malerei - Kunst aus Großpolen

  Niniejszy album jest materiałem towarzyszącym wystawie "Młode malarstwo Polskie - sztuka z Wielkopolski", która jest próbą przedstawienia prac młodych artystów polskich. Jej celem nie jest jednak stworzenie jednolitego obrazu artystów wywodzących się z Wielkopolski. Wystawa dąży do zaprezentowania różnych kierunków w sztuce młodych artystów.
  Wystawa rozpoczęła się we wrześniu 2008 roku odwiedzając następujące miasta: Bonn, Frankfurt nad Menem, Berlin, Monachium oraz Wiesbaden. Wystawione zostały na niej prace Agnieszki Cholewińskiej, Pascale Heliot, Ryszarda Izydorczyka, Tomasza Kalitko, Joanny Ławniczak, Maxa Skorwidera, Małgorzaty Szymankiewicz, Katarzyny Szeszyckiej oraz Michała Tatarkiewicza.

  więcej
 • [Textlinguistik in Polen und Deutschland. Begriffe, Probleme, Perspektiven]

  Biblioteka opracowań tekstologicznych wzbogaca się o niezwykły tom, prezentujący najważniejsze wątki badawcze i postawy metodologiczne oraz dokonania polskiej tekstologii. Czytelnik znajdzie tu bogatą paletę wartościowych rozpraw, zróżnicowanych co do zakresu przedstawianej problematyki, ujmowanej podmiotowo. Tom został skomponowany tak, aby kontakt z kolejnymi inspirującymi artykułami mógł się stać prawdziwą przygodą intelektualną nie tylko dla adeptów nauki czy studentów.

  więcej
 • Külzer Hefte. Heimat Pommern - einst und jetzt

  Niniejsza publikacja zawiera teksty referatów polsko-niemieckiej konferencji, która odbyła się we wrześniu 2006 r. w Akademii Europejskiej Kulice-Külz.

  Treść ww. tomu:
  -Pojęcie „Heimat – mała ojczyzna“ (Charlotte Pawlowitsch-Hussein)
  -Kaszubi (Józef Borzyszkowski, Roswitha Wisniewski)
  -Osadnictwo Pomorza Zachodniego przez Polaków po 1945 r. (Alina Hutnikiewicz, Zdzisław Lec, Rafał Fołtyn/Dawid Gonciarz, Janusz Mieczkowski, Saba Keller) -Współpraca polsko-niemiecka na Pomorzu Zachodnim (Ilse Gudden-Lüddeke, Halina Matynia, Isabel Sellheim)

  Artykuły zostały przedrukowane w języku oryginału i obejmują streszczenie w języku polskim względnie niemieckim.

  więcej
 • (Die 9. Polnisch-Deutsche Konferenz Antikon 2008. Fachwerk-Architektur - gemeinsames Erbe)

  Konferencja i podróż studyjna ANTIKON od 9 lat podejmuje szeroko pojętą tematykę ochrony i konserwacji obiektów ryglowych. Budownictwo drewniane, a w szczególności o konstrukcji ryglowej stanowi charakterystyczny pejzaż wsi i miasteczek na Pomorzu, zarówno w części niemieckiej jak i polskiej. Zaniedbanie bieżącej konserwacji, przeprowadzane nieprawidłowo remonty, a także brak odpowiednich zabezpieczeń stały się powodami bezpowrotnego zanikania tego tradycyjnego dla naszych terenów budownictwa. Wielkie straty spowodowało także bezmyślne traktowanie i niedocenianie zabudowy z „pruskiego muru”, stąd ogromna potrzeba wymiany doświadczeń i dokonywania wspólnych działań. Konferencja „ANTIKON Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo” ma bogatą historię, charakter powtarzalny i odbywa się od 1996 roku. Uczestnicy ANTIKONU promują unikalny charakter dziedzictwa kulturowego architektury drewnianej i ryglowej zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Długoletnia współpraca polskich konserwatorów, historyków sztuki, ze specjalistami z Niemiec pozwala na wymianę cennych doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego oraz na ich skuteczne wykorzystanie. Spotkania specjalistów polskich i niemieckich odbywają się rokrocznie, na przemian: w Polsce, w Niemczech, na pograniczu polsko-niemieckim. Konferencja stwarza możliwość spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń różnych grup zawodowych i społecznych zainteresowanych losem i zachowaniem obiektów o architekturze ryglowej.

  więcej
 • Malerei oder Bild

  Album poświęcony jest wystawie polskich artystów, która odbyła się w 2009 roku w Heidelbergu.

  Artyści biorący udział w wystawie: Stanisław Baj, Wojciech Cieśniewski, Janusz Knorowski, Tomasz Milanowski , Jarosław Modzelewski, Czesław Radzki, Andrzej Rysiński, Ryszard Sekuła, Krzysztof Wachowiak, Piotr Wachowski, Artur Winiarski, Marek Wyrzykowski.

  więcej
 • Zwangsumsiedlung, Flucht und Vertreibung Ostmitteleuropa 1939-1959. Atlas

  Publikacja składa się z czterech głównych działów dotyczących Polaków, Żydów, Niemców, Ukraińców. Przedstawiono także przesiedlenia Białorusinów, Litwinów, Czechów i Słowaków. Historii dramatu każdego z narodów towarzyszą dokumenty źródłowe w razie potrzeby przetłumaczone i omówione. Książka, oprócz komentarza historycznego i kalendariów wydarzeń związanych z migracjami ludności cywilnej, zawiera 68 barwnych map, tabele i diagramy oraz blisko 400 ilustracji. Umieszczono tu również wspomnienia i relacje.
  Jak podkreślają autorzy, Atlas prezentując obecny stan wiedzy historycznej powinien być nie tylko głosem w dyskusji specjalistów. Dzięki swojej formule powinien przybliżyć tematykę deportacji, przesiedleń, czy też przymusowego poboru do wojsk okupacyjnych szerszej rzeszy czytelników.

  więcej
 • Horst Bienek – Ein Schriftsteller in den Extremen des 20. Jahrhunderts.

  Publikacja pokonferencyjna, sympozjum naukowe poświęcone twórczości Horsta Bienka z udziałem germanistów z Polski i Niemiec.
   

  więcej
 • Hefte für Kultur und Bildung. Nr. 61 Der Freundschaft und Kunst

  Periodyk wydawany jest co trzy miesiące. Zawarte w nim artykuły ukazują się w dwóch wersjach językowych.

  Spis treści:
  Angelus Silesius
  Się liebkost das Jesulein
  Czule przemawia do Jezuska

  Ks. Jerzy Szymik
  Weihnachten in Pszów
  Święta Bożego Narodzenia w Pszowie

  Matthias Kneip
  Grundsteine im Gepäck.Bcgegnungen mit Polen
  Kamienie milowe na drogę. Spotkania z Polską

  August Scholtis
  Preußenłiymne...
  Hymn pruski...

  Hans Lipinsky-Gottersdorf
  Ich bin ein Preuße
  Jestem Prusem

  Hans Jessen [Hsg.] [wyd.]
  Ausklang
  Epilog

  Sanssouci

  Dankwart Guratzsch
  Auf deutschen Spuren in Posen
  Po niemieckich śladach w Poznaniu

  Hartmut Dorgerloh, Nina Ruge, Eckhard Fuhr
  Was von Preußen bleibt
  Co pozostaje z Prus

  Ernst Cramer
  Lektion in Fairness
  Lekcja przyzwoitośc

  Maciej Siembieda
  Wer bist du, Janoschek?
  Kto ty jesteś, Janoschek?

  Günther Schiwy
  Eine Heroin der Weltgeschichte
  Bohaterka historii światowej

  Małgorzata Klasicka
  Die Korrespondenz „uber den Zaun” im Stalag 344 Lamsdorf
  Korespondencja „przez druty” w Stalagu 344 Lamsdorf

  Von Gernot Facius
  Was von dem Mann aus Krakau bleibt
  Co pozostało z dzieła człowieka z Krakowa

  Erhard Scherner
  Hier ist alles still
  Tu wszystko jest spokojne

  Richard Kijowski
  Vitelo — nur im Schatten...
  Vitelo — czy tylko w cieniu...

  Michael Zeller
  Babylonisches Senkelchen
  Babilońska sznurówka

  więcej
 • Forget Fear

  Publikacja towarzysząca wystawie BERLIN BIENNALE.

  więcej

Szukaj według tagów