drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • [Zoppot]

  Polsko-niemiecka monografia, wydana z okazji stulecia istnienia miasta Sopot.

  więcej
 • Ein Beiheft zum ORBIS LINGUARUM. Im Blickfeld: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache

  W Orbis Linguarum publikowane są artykuły literaturoznawcze i językoznawcze, a także z dziedzin pokrewnych. W centrum zainteresowań znajdują się tematy z zakresu germanistyki i kulturoznawstwa, przede wszystkim odnoszące się do Śląska, Polski i stosunków polsko-niemieckich. Czasopismo powstaje na Germanistyce Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Kolegium Nauczania Języków Obcych w Legnicy.

  Dodatek, poświęcony głównie nauczaniu języka niemieckiego jako obcego, zawiera materiały z 2. polsko-niemieckiej konferencji glottodydaktycznej, która miała miejsce w dn. 14-17 maja 19 w Karpaczu.

  więcej
 • (Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwiclung im 19. Und 20 Jahrhundert)

  Dzieło Eliasa nie mieści się w ramach jednej dyscypliny. On sam chętnie określał się mianem uczonego znawcy ludzi, a jego oddziaływanie ma charakter interdyscyplinarny. Spuścizna Eliasa obejmuje obszerne studia zarówno z zakresu historycznie ukierunkowanej socjologii i empirycznie ugruntowanej historii powszechnej.

  więcej
 • Thorn - Stadt und Menschen auf alten Fotos (bis 1939)

  Albumy dawnych fotografii mają już niemal wszystkie większe miasta polskie. Fotografia jest dziś bowiem powszechnie uznawana za ważne źródło historyczne dla poznania przeszłości danego środowiska, a zarazem za ważny czynnik wiążący emocjonalnie dzisiejszego mieszkańca z dawnym obrazem jego miasta, z jego niepowtarzalnymi elementami zabudowy i kultury, a także obyczajowości poprzednich pokoleń. Prezentowany album zawiera 182 fotografie z lat 1861-1939, z których znakomita większość reprodukowana jest po raz pierwszy.

  więcej
 • Grüne Lunge Polens

  Jadąc z Warszawy w kierunku północno-wschodnim, lub z Gdańska na południe, około 10 kilometrów, znajdziemy się na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, który stanowi niemal jedną piątą powierzchni całego kraju. Co sprawia, że region ten jest tak wyjątkowy? Pozornie nic. Chociaż znajdujemy się w granicach specjalnej strefy ekologicznej, nie musimy płacić za wstęp, ani też przestrzegać żadnych specjalnych zasad postępowania. A jednak słońce świeci tu o wiele jaśniej, bo powietrze jest tak czyste. Strumienie i rzeki ujmują krystalicznym błękitem.

  więcej

Szukaj według tagów