drukuj

Biuletyn Niemiecki

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 40

Marcin Tujdowski przedstawia partie polityczne po prawej stronie niemieckiej sceny politycznej: Alternatywę dla Niemiec oraz NPD. Program wyborczy obu partii politycznych jest radykalny. Alternatywa dla Niemiec proponuje rewizję granicy z Polską. Autor przywołuje konkretne przykłady działań tych partii, analizuje ich kontekst polityczny oraz społeczny. Zdaniem autora tego typu partie nie mają większych szans na zdobycie poparcia powyżej progu wyborczego.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 39

W najnowszym numerze Biuletynu Niemieckiego doktor Karolina Jankowska dokonuje analizy niemieckiego systemu gospodarki odpadami. Przedstawia zarówno organizacyjny charakter recyclingu i gospodarki odpadami, jak również społeczne i polityczne nastawienie do tej problematyki. Analiza ta jest szczególnie istotna dla polskiego społeczeństwa, które dopiero teraz wprowadza nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. O ile więc regulacje w Polsce i Niemczech są różne, o tyle znajdują one punkt wspólny - troskę o środowisko i surowce naturalne.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 38

Najnowsze wydanie Biuletynu Niemieckiego poświęcone jest polityce zagranicznej Niemiec oraz potencjalnym zmianom, które mogą nastąpić w wyniku wyborów do Bundestagu. Autor przedstawia główne założenia programów wyborczych największych niemieckich partii politycznych startujących we wrześniowych wyborach.

Szczególny nacisk położony jest na kwestie polityki europejskiej Niemiec – działań w Unii Europejskiej, przede wszystkim wobec panującego kryzysu, zarówno gospodarczego, jak i zarządzania w Unii. Autorem analizy jest Kamil Frymark, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich oraz doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 37

Dziś, pół wieku po Traktatach Elizejskich, V Republika i RFN są innymi partnerami niż w tamtym okresie. Od dzisiejszego głosu Niemiec i Francji zależy powodzenie lub odrzucenie bardzo wielu procesów w Unii Europejskiej. Zmieniły się w tym czasie relacje międzynarodowe, wymagania i potrzeby państw, jak i sami przywódcy. Autorka analizy zawartej w Biuletynie Niemieckim, Joanna Ciesielska-Klikowska przedstawia perspektywę historyczną współpracy, jak również jej współczesny stan i perspektywy na przyszłość tego układu politycznego. W tekście znajdują się także odniesienia do Trójkąta Weimarskiego, do którego oprócz Niemiec i Francji należy także Polska.

Autorka stawia w tym kontekście hipotezę, iż pomostem łączącym obie stolice w tym trudnym okresie europejskiego kryzysu mogłaby być Warszawa, co do roli której rosnące oczekiwania prezentują zarówno Merkel, jak i Hollande. „Politycy polscy słuchani są z coraz większym uznaniem za granicą, a polska polityka zagraniczna, inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego czy koncepcje premiera Donalda Tuska zyskują na znaczeniu”. I chociaż układ pozostawia jeszcze wiele do życzenia, można mieć nadzieję na znaczącą rolę Polski w XXI-wiecznej Europie.

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 36

36. edycja Biuletynu Niemieckiego została przygotowana z myślą o Forum Samorządowym, odbywającym się w Kołobrzegu w dniach 3-5 czerwca 2013 roku. Hans-Joachim Bükner przeanalizował obszar przygraniczny pod względem struktury ludności i jej mentalności w tekście "Graniczenie, krajobraz polityczny i areny społeczne: polsko-niemiecki obszar graniczny w ujęciu poststrukturalistycznym". W swoim opracowaniu Bürkner odnosi się także do pojęcia europeizacji i graniczenia jako nowych zjawisk społecznych, wymagających wykształcenia nowych zachowań.

Z kolei Kulita Miłosz i Andrzej Kotula, autorzy drugiego tekstu zamieszczonego w 36. edycji Biuletynu Niemieckiego, przedstawiają polsko-niemieckie stosunki transgraniczne na kilku płaszczyznach, z uwzględnieniem najnowszych trendów.Biuletyn Niemiecki (BN) nr 35

W najnowszym 35 numerze Biuletynu Niemieckiego został przedstawiony niemiecki krajobraz mediów. Przed czerwcowymi „Polsko-Niemieckimi Dniami Mediów” Thomas Behrens, niemiecki politolog, przybliża kondycję niemieckich środków masowego przekazu, ich sytuację prawną i finansową. Podobnie jak w Polsce wiele tytułów prasowych boryka się z trudnościami finansowymi, znikają z rynku znane tytuły, od lat stanowiące filary krajobrazu medialnego w Niemczech. Przedmiotem debaty publicznej jest także kwestia relacji między dziennikarzami a politykami oraz  finansowanie publicznej radiofonii i telewizji. Analizie Thomasa Behrensa towarzyszą ciekawe statystyki.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 34

Rozwój energii odnawialnych w Niemczech i w Polsce: Marsz w przeciwnych kierunkach?

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 33

Polityka i religia w Niemczech

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 32

Niemieckie partie na rok przed wyborami do Bundestagu

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 31

Niemieckie współkształtowanie globalizacji w dobie kryzysu