drukuj

Biuletyn Niemiecki

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 50

W tym numerze autorka zajmuje się rolą Niemiec w międzynarodowym Sądownictwie Karnym. W analizie Magdalena Pacholska, prawniczka i doktorantka na Uniwersytecie Wrocławskim, analizuje drogę, którą Niemcy przeszły od Trybunałów Norymberskich, do współczesnego sądownictwa karnego.

Tekst analizy powstał w związku z obchodzoną w br. 60. rocznicą ratyfikacji przez Niemcy konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny. Naruszeniami konwencji zajmują się wszystkie międzynarodowe trybunały karne.

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 49

Najnowszy Biuletyn ściśle związany jest z urlopem i urlopowymi wyjazdami. Transport lotniczy w Niemczech stanowi ważny element niemieckiego systemu gospodarczego, a niemieckie linie lotnicze są nie tylko dumą Niemców, lecz również symbolem ich gospodarczego sukcesu. Wciąż rozwijają się niemieckie porty lotnicze, obsługujące coraz więcej pasażerów. Nowy port lotniczy w Berlinie, który wciąż jest budowany, może przyciągnąć jeszcze więcej polskich podróżnych, szczególnie z Polski zachodniej. Jaka jest siła oddziaływania niemieckiego transportu lotniczego na Polskę, jaką odgrywa on rolę w Niemczech i Europie? Tematami zajmuje się Adam Hoszman, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 48

Tematem tego wydania są wybory do Parlamentu Europejskiego. W artykule przedstawiono kampanię wyborczą w Niemczech, przebieg wyborów oraz ich wyniki w szerokiej, europejskiej perspektywie. Wybory te, nazywane często przełomowymi ze względu na nowe, eurosceptyczne partie polityczne, były i są szeroko komentowane niemal w całej Europie. Szczególnie w Niemczech, w obliczu wewnętrznej debaty nad stopniem zaangażowania w wewnątrzunijne procesy.

Autorką artykułu jest Malwina Księżniakiewicz, doktorantka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 47

W tym numerze Karol Wasilewski opisuje współczesny wymiar stosunków niemiecko-tureckich. Temat jest istotny ze względu na olbrzymią mniejszość turecką mieszkającą w Niemczech, ale także ze względu na kontakty gospodarcze i polityczne na linii Berlin-Ankara.

Autor opisuje początek stosunków niemiecko-tureckich, odnosi się do opinii nt. Turcji, w tym np. tych o przestrzeganiu praw człowieka, śledzeniu wydarzeń politycznych w Turcji przez obywateli Niemiec czy opinii Niemców na temat wejścia Turcji w struktury Unii Europejskiej.

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 46

W tym wydaniu autorzy zajmują się aktualną sytuacją na Ukrainie i jej postrzeganiem przez Polskę i Niemcy. W numerze znajdziemy dwie analizy, każda opisuje inny punkt widzenia kryzysu. Polski artykuł przygotował Grzegorz Gromadzki, a niemiecki – prof. Andrea Gawrich oraz Liana Fix


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 45

Najnowszy numer Biuletynu Niemieckiego zawiera analizę Pawła Rzekanowskiego dotyczącą niemieckiego udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich.

Igrzyska w Soczi miały przede wszystkim pokazać stabilność i wielkość współczesnej Rosji. Kwestie społeczne i polityczne często pojawiały się w doniesieniach prasowych z Soczi, również niemieckich. Paweł Rzekanowski przedstawia tegoroczne Zimowe Igrzyska Olimpijskie, udział niemieckich zawodników oraz niemieckie opinie o Soczi. Autor odnosi się do roli sportów zimowych i Zimowych Igrzysk Olimpijskich w niemieckiej świadomości.

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 44

W marcowym numerze Biuletynu Niemieckiego Anna Przybyll zajmuje się kwestią udziału Niemiec w światowym handlu  bronią. W artykule poruszone zostaną delikatne kwestie związane z eksportem broni z Niemiec, które znajdują się pod szczególną kontrolą niemieckiego prawa.

W Biuletynie zamieszczono również sprawozdanie ze Zjazdu Niemcoznawców,  który odbył się w listopadzie 2013 roku we Wrocławiu przygotowane przez Alicję Kuropatwę z Centrum Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 43

W najnowszym numerze biuletynu poruszono kwestię integracji kulturowej imigrantów w Niemczech. W tekście Wolfganga Jockuscha przedstawiona zostaje sytuacja osób, które próbują ułożyć sobie życie w tym kraju oraz nastawienie Niemców – w tym również władz – do imigrantów przybywających do Niemiec.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 42

W najnowszym numerze dziennikarz Rafał Woś odpowiada na pytanie "Co dalej z FDP?".

BN porusza temat niemieckich liberałów - partii FDP (niem. Freie Demokratische Partei). Partia we wrześniowych wyborach uzyskała 4,8% głosów i nie pokonała progu wyborczego, i tym samym po raz pierwszy w powojennej historii Niemiec znalazła się poza Bundestagiem. W analizie Rafał Woś przedstawia historię partii, chwile jej triumfów i  przyczyny spektakularnego upadku, który miał miejsce w 2013 roku, a także możliwe scenariusze dla partii FDP na przyszłość.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 41

W najnowszym numerze Biuletynu Niemieckiego dr Andrzej Ancygier pisze o niemieckiej polityce klimatycznej jako jednym z najważniejszych obszarów niemieckiej polityki ostatnich lat.

W obficie ilustrowanej grafami i wykresami analizie dr Ancygier przedstawia kontekst polityczny, gospodarczy oraz społeczny zmian następujących w polityce klimatycznej Niemiec oraz najważniejsze różnice w podejściu do kwestii klimatu w Polsce i w Niemczech. W Niemczech polityka ta ma jego zdaniem „korzenie w ogromnym poparciu społecznym oraz w przekonaniu, że inwestycje w nowe technologie i efektywność energetyczną zaowocują nie tylko ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, ale również rozwojem nowych gałęzi przemysłu i powstaniem dodatkowych miejsc pracy”(wstęp do „Biuletynu”).