drukuj

Biuletyn Niemiecki

Biuletyn Niemiecki (BN) Nr 60

Ćwierćwiecze współpracy polsko-niemieckiej skłania do podsumowania zysków i strat, ale jest też okazją do refleksji o głównych kierunkach tych działań w przyszłości. Obchody jubileuszu sprzyjają stworzeniu nowej wizji partnerstwa – jest na to gotowa Unia Europejska, która zmieniła się przez lata, dojrzały też podmioty zainteresowane działaniem transgranicznym. Wizja rozwoju pogranicza, rozszerzona o kompleksową koncepcję jej wdrożenia na wielu poziomach, byłaby jakościową nowością. Czy jest jednak możliwa? – pisze Julita Miłosz-Augustowska w 60. wydaniu Biuletynu Niemieckiego pt. „Współpraca polsko-niemiecka na pograniczu po 25 latach. Perspektywy dla powstania nowego rodzaju partnerstwa”.

W numerze znalazło się również kalendarium najważniejszych wydarzeń dotyczących Niemiec w okresie 23 września - 29 listopada 2015 r.

Biuletyn Niemiecki (Bn) Nr 59

Tematem najnowszego wydania Biuletynu Niemieckiego jest Republika Federalna Niemiec a kwestia imigrancka. Zdaniem Amnesty International dzisiejsza dynamika migracji jest największym kryzysem uchodźczym, jakiego doświadcza Europa od czasów II wojny światowej. Magdalena Pacholska z Oxford University Press wykazuje, że na poziomie UE  trudność stanowi brak spójnej polityki wobec uchodźców oraz przepisów prawa niezbędnych do jej realizacji – poszczególne kraje kierują się przede wszystkim własnymi interesami.

Socjolog i ekonomistka dr Maria Skóra dowodzi, że kryzys uchodźców wywołał w Niemczech kilka nowych problemów, m.in. wybuch prawicowego ekstremizmu i przemocy oraz dyskusję o tym, komu należy przyznawać azyl, a komu nie. W kontekście Niemiec należy zauważyć, że kwestia imigrancka to nie tylko doraźny kryzys, lecz także przyczynek do ogólnej debaty nad kondycją państwa oraz jego przyszłej strategii rozwoju.

W numerze przedstawiono kalendarium wydarzeń z okresu 12 lipiec-22 września 2015 r.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 58

Najnowszy Biuletyn Niemiecki przedstawia analizę trudnej sytuacji w Grecji oraz roli, jaką Niemcy odegrały w procesie przeciwdziałania kryzysowi w Grecji w latach 2010–2015 dowodzi, że relacje między Atenami a Berlinem ewoluowały – a ponadto, że były zależne od wielu czynników wynikających na różnych etapach kształtowania polityki w Niemczech i w Grecji oraz w instytucjach wspólnotowych, w tym tych w Eurogrupie, w Komisji Europejskiej, Europejskim Banku Centralnym czy Parlamencie Europejskim.

Dr Anna Visvizi politolog i ekonomistka, redaktor i konsultant z dorobkiem i doświadczeniem na polu akademickim i think-tanków w Europie i USA. Analityk w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej oraz adiunkt w DEREE-The American College of Greece. Autorka ponad 60 publikacji o charakterze akademickim i analitycznym. Dr Visvizi prezentowała swój dorobek w Europie i USA, w tym na Kapitolu. Była stypendystka DAAD i Marie Curie Fellowship Scheme, w 2015 r. jako Visiting Scholar prowadziła badania na New York University (NYU).


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 57

Nowy Biuletyn Niemiecki jest już online

Tematem marcowego wydania jest dyplomacja Niemiec wobec konfliktu na wschodzie Ukrainy. Autorka analizy, Malwina Księżniakiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dokonuje przeglądu aktywności niemieckiej dyplomacji, rozerwanej pomiędzy chęcią pomocy Ukrainie a doktryną „Russia First”. Omawia postawę niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych, poniekąd zmuszonego do roli arbitra i Angeli Merkel wobec Ukrainy, ich udział w rundach negocjacyjnych oraz echa tych działań w niemieckiej polityce. Analiza, pogłębiająca prezentowany już na łamach Biuletynu wątek, przedstawia spojrzenie na aktywność niemieckiej dyplomacji i jej percepcję w Niemczech.

W numerze przedstawiono ponadto kalendarium wydarzeń z okresu 20 lutego-19 marca 2015 r.

 


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 56

W nowym „Biuletynie Niemieckim” socjolog i ekonomistka Maria Skóra przedstawia przyczyny, dla których „zwykli obywatele” uczestniczą w marszach przeciwko islamizacji polityce multikulti. Opisując poglądy poszczególnych partii politycznych na temat ruchu oraz różnice wewnątrzniemieckie nakreśla sytuację społeczną współczesnych Niemiec, w których występowanie zjawiska prawicowej Pegidy nie jest, jej zdaniem, dziełem przypadku. Autorka podkreśla też, że w tendencjach antyislamskich Niemcy nie są w Europie osamotnione; w wielu państwach Europy Zachodniej partie prawicowe zyskują obecnie na popularności.

W Biuletynie znajdziemy również statystyki poparcia społecznego dla ruchu Pegida jak i kalendarium najważniejszych wydarzeń politycznych Niemiec od połowy stycznia.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 55

Najnowsze wydanie Biuletynu Niemieckiego zajmuje się kwestią bilateralnych stosunków Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi, które zostały mocno nadszarpnięte przez niedawną aferę podsłuchową, co przyczyniło się do wzrostu obserwowanego w Niemczech antyamerykanizmu.

Czynnik ten obok Transatlantyckiego Porozumienia o Wolnym Handlu TTIP jest szczegółowo analizowany w głównym tekście przez Thomasa Behrensa.

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 54

Tematem numeru jest konflikt na wschodzie Ukrainy. „Sytuacja we wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej jest największym wyzwaniem dla stosunków między Polską a Niemcami po 1989 roku. Jak do tej pory mimo rozbieżności dwustronne stosunki zdają egzamin dojrzałości”. Temat często pojawia się w mediach, wciąż jednak brakuje praktycznego zestawienia stanowisk Polski i Niemiec – państw, które odgrywają ważną rolę w rozwiązaniu konfliktu. W tym numerze przedstawiono analizę autorstwa dr Moniki Sus z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz komentarz ambasadora Janusza Reitera.

Biuletyn Niemiecki (BN) nr 53

Konieczność zacieśniania współpracy polsko-niemieckiej na poziomie samorządowym wymieniana jest często jako najważniejsze wyzwanie współczesnych stosunków między krajami. Problemy, z którymi zmagają się samorządy po obu stronach Odry dalekie są od wielkiej polityki kreowanej na linii Warszawa-Berlin, a rozwiązywane są raczej na poziomie współpracy lokalnej. Współpraca ta wpisuje się również w wewnątrzeuropejską współpracę regionalną, która stanowi jeden z filarów Unii Europejskiej.

Analiza autorstwa Julity Miłosz-Augustowskiej, jest katalogiem najważniejszych elementów problemów samorządowych. Autorka identyfikuje istniejące i potencjalne problemy, szacuje możliwości ich rozwiązania.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 52

Najnowsza edycja biuletynu niemieckiego zawiera analizę obszaru energetycznego w Niemczech od 2014 r., który był przełomowym rokiem dla niemieckiej transformacji energetycznej. Autorem analizy jest dr Andrzej Ancygier, pracownik naukowy Hertie School of Governance w Berlinie.


Biuletyn Niemiecki (BN) nr 51

Najnowszy numer Biuletynu Niemieckiego zajmuje się kobietami w Niemieckiej armii. Temat ten jest szczególnie często omawiany w Niemczech, odkąd na czele resortu obrony, stanęła kobieta. W analizie przedstawiono całość problematyki związanej z kobietami w armii, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Autorką analizy jest Anna Przybyll.