drukuj

Thomas Lenk

członek Rady Fundacji

Dyplomata, studiował filozofię w Moguncji, Dijon i Leuven. Od 1994 roku w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 1996-1997 w Biurze ministra stanu w niemieckim MSZ. 1997-2000 w Ambasadzie Niemiec w Kigali, 2000-2003 w Ambasadzie Niemiec w Kijowie. 2003-2005 w Referacie Parlamentarno-Gabinetowym i w Referacie ds. Bezpieczeństwa Europejskiego i Polityki Obronnej niemieckiego MSZ. 2005-2007 w Ambasadzie Niemiec w Tokio. 2009-2010 doradca polityczny Specjalnego Wysłannika Unii Europejskiej do Azji Centralnej. 2007-2011 w Stałym Przedstawicielstwie RFN przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu, 2011-2014 w Referacie Azji Centralnej i południowego Kaukazu w niemieckim MSZ. 2014-2015 doradca polityczny Specjalnego Wysłannika OBWE w trilateralnej Grupie Kontaktowej Kijów/Mińsk. 2015-2017 szef biura Specjalnego Wysłannika OBWE w Biurze Regionalnym podczas prezydencji niemieckiej w OBWE a od 2016 kierownik Referatu ds. OBWE i Rady Europy w niemieckim MSZ. 2017-2020 minister pełnomocny ds. gospodarki w Ambasadzie Niemiec w Paryżu. Od września 2020 roku kierownik Referatu ds. Europy Środkowej w niemieckim MSZ.