drukuj

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk

współprzewodniczący Rady Fundacji

Historyk i politolog. 

Od 1990 roku w Instytucie Studiów Politycznych PAN w Warszawie. Obecnie kieruje Zakładem Studiów nad Niemcami, jest redaktorem naczelnym „Rocznika Polsko-Niemieckiego” oraz członkiem kolegium redakcyjnego „Dziejów Najnowszych”. Wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 był w Radzie Naukowej Fundacji „Flucht, Vertreibung, Versöhnung” w Berlinie. Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę mniejszości narodowych w Polsce, stosunków polsko-niemieckich w XX wieku, przymusowych migracji w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku, historii najnowszej Polski. Prowadzi odczyty i wykłady w Polsce i w Niemczech, publikuje artykuły naukowe w czasopismach. Poza pracą naukową zajmuje się także publicystyką historyczną oraz komentuje aktualne wydarzenia w Niemczech i Austrii (Polskie Radio 24, TOK FM, Polskie Radio Program 1 i Polskie Radio Program 3).

Najważniejsze publikacje książkowe: „Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945-1948” (1996); „Niemcy polscy 1944-1989” (2001); „Polska jako państwo narodowe. Historia i pamięć” (2008, razem z D. Berlińską) i „Czystki etniczne i klasowe w Europie w XX wieku. Szkice do problemu” (2010).

Fot. Maciej Czerski