drukuj

Martin Kremer

członek Rady Fundacji

Studiował prawo i ekonomię. Od lipca 2015 roku jest kierownikiem wydziału Europy Środkowej w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Chorwacja, Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry). W roku 1988 wstąpił do służby zagranicznej. W latach 1990-1993 był członkiem niemieckiej delegacji w Komisji Rozbrojeniowej ONZ w Genewie podczas obrad w ramach konwencji o zakazie broni chemicznej. W latach 1994-1998 był referentem ds. gospodarczych i walutowych niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 1998-2003 w sztabie planowania tego ministerstwa był odpowiedzialny za niemiecko-francuską/polsko-niemiecką współpracę planową, w latach 2005-2006 ponownie objął to stanowisko. Od 2003 do 2005 roku był referentem ds. kultury w ambasadzie Niemiec w Moskwie („Rok kultury niemieckiej w Rosji”), a w latach 2006-2009 – kierownikiem referatu naukowego i politycznym referentem w ambasadzie Niemiec w Londynie. W latach 2009-2010 członek grupy badawczej Integracja UE w Fundacji Nauka i Polityka (niem. Stiftung Wissenschaft und Politik). W latach 2010-2011 kierował referatem Azji Południowo-Wschodniej i Pacyfiku w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, następnie, do roku 2015 – referatem polityki gospodarczej/rynku wewnętrznego UE.