drukuj

Marek Sorgowicki

członek Rady Fundacji

Dyplomata, od października 2018 r. zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 2008 r. ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent aplikacji dyplomatyczno-konsularnej zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 2009 r. W latach 2011-2016 pracował w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu, a następnie – w latach 2016-2018 – w Ambasadzie RP w Berlinie. Zajmował się m.in. zadaniami z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także współpracy z Polonią.

W przeszłości pracował także jako przewodnik turystyczny po Wrocławiu i Dolnym Śląsku, angażując się społecznie w popularyzację wiedzy historycznej.