drukuj

Janusz Styczek

członek Rady Fundacji

Janusz Styczek urodził się i wychował w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku ekonomia oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku politologia. Studiował również na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. W listopadzie 2014 r. Janusz Styczek objął stanowisko radcy ministra oraz zastępcy Ambasadora RP w Berlinie. Sprawował funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie rozpoczął karierę w roku 1991. Oprócz wykonywania działalności koncentrującej się na Europie Zachodniej w warszawskiej siedzibie resortu jako naczelnik wydziału krajów niemieckojęzycznych, pracował również w Kolonii. W latach 2007-2008 szef wydziału ekonomicznego w Ambasadzie RP w Paryżu, gdzie następnie do 2012 r. zajmował stanowisko radcy ministra i zastępcy szefa placówki.

Fot. Maciej Czerski