drukuj

Biuletyn „Polen-Analysen“

Biuletyn internetowy „Polen-Analysen“ to analiza aktualnych wydarzeń politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Polsce. Od września 2012 r. „Polen-Analysen“ powstają w kooperacji z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Rozsyłany dwa razy w miesiącu mailem biuletyn istnieje od 2006 r. Jest to wspólny projekt Instytutu Polsko-Niemieckiego w Darmstadzie (DPI), ośrodka  naukowego zajmującego się badaniami nad Europą Wschodnią (Bremer Forschungsstelle Osteuropa) oraz Niemieckiego Towarzystwa Wiedzy o Europie Wschodniej (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde) we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Informacje o projekcie: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl,  + 48 22 338 62 62


Archiwum Polen-Analysen