drukuj

Biuletyn Niemiecki

Biuletyn Niemiecki to wspólny projekt Centrum Stosunków Międzynarodowych i FWPN. Był wydawany co miesiąc jako publikacja elektroniczna w latach 2009-2016. W tym czasie ukazało się 61 numerów. Biuletyn Niemiecki analizował wybrane procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe mające istotny wpływ na Niemcy. Dostarczał polskojęzycznym czytelnikom rzetelne analizy sporządzone przez młodsze pokolenie analityków i ekspertów, zapraszał do dyskusji na tematy związane z Niemcami, Polską i stosunkami polsko-niemieckimi w Europie, skierowany był do osób zainteresowanych sprawami niemieckimi i relacjami polsko-niemieckimi na różnych płaszczyznach zawodowych i osobistych (dziennikarze, eksperci, urzędnicy administracji centralnej i lokalnej, dyplomaci, studenci itd.).

Informacje o projekcie: Tomasz Markiewicz, tomasz.markiewicz@fwpn.org.pl,  + 48 22 338 62 62

Archiwum Biuletynu Niemieckiego