drukuj

Konkurs w obszarze Edukacja

Zgłoszenia przyjmujemy od 2017-10-09 do 2017-11-24

W dniach od 9 października do 24 listopada 2017 FWPN przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Harmonogram konkursu:

· Termin składania wniosków: od 9 października do 24 listopada 2017

· Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018

· Termin realizacji projektów:  od 1 marca 2018 do 30 listopada 2018

Zasady finansowania projektu:

· Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł /7.000 € w priorytecie Edukacja mogą być składane wyłącznie w ramach Konkursu.

· Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł /18.700 €.

· Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

· wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich

· wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich

· skuteczność i trwałość

· popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach

· zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnych

· możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;

· w przypadku projektów związanych z  nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?

· w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?

· wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji

· umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń

· umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.