drukuj

Konkurs na warsztat w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów

Zgłoszenia przyjmujemy od 2017-11-16 do 2017-12-31

Z okazji Dni Mediów Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza inicjatywy młodych dziennikarzy i twórców mediów, szczególnie z zakresu social media, do zgłaszania swoich tematów we współpracy polsko-niemieckiej do 31 grudnia 2017 r. Wybrany temat zostanie opracowany przez autorów i zrealizowany w ramach jednego z warsztatów konferencji.

Kontakt:
Magdalena Maria Przedmojska
Koordynatorka projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73 
faks: + 48 (22) 338 62 01
mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

http://dnimediow.org/artykul-rozpisano-konkurs-o-polsko-niemiecka-nagrode-d,1340.html