drukuj

Konkurs dotacyjny w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne

Zgłoszenia przyjmujemy od 2019-11-04 do 2019-12-20

Konkurs dotacyjny w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne:
Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce – wydarzenie artystyczne

Harmonogram konkursu:

·         Termin składania wniosków: od 4 listopada do 20 grudnia 2019

·         Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2020

·         Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2020 do 30 listopada 2020

Jeśli podczas pierwszej edycji konkursu nie zostanie wyczerpany budżet konkursu, rozpisana zostanie kolejna edycja konkursu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają ogólnym kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

- wartość artystyczna projektu (udział wybitnych twórców i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego pokolenia);

- oryginalność / innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii;

- popularyzacja najwybitniejszych dokonań kultury polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada;

- projekty realizowane poza centrami kulturalnymi mającymi łatwiejszy dostęp do kultury polskiej/niemieckiej;

- efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć na postrzeganie Polski/Niemiec, na ile wydarzenie artystyczne promuje Polskę / Niemcy przez kulturę),

-  znaczenie projektu dla grupy docelowej.

 Zasady finansowania projektów:

·         Wnioski o dotacje powyżej 30.000 zł/ (odpowiednia kwota w €) w obszarze Kultura/wydarzenia artystyczne mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu

·         Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 80.000 zł/(odpowiednia kwota w  €)

·         Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu