drukuj

Poprzednie konkursy

2018

  • W dniach od 2 lipca do 7 października 2018 FWPN przyjmowała wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne. Od 8.10.2018 do odwołania Fundacja nie przyjmuje wniosków na projekty w priorytecie Edukacja powyżej 30.000 PLN / 7.000 euro.

2017

  • Między 1 i 30 grudnia 2017 r. FWPN przyjmowała zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2018 roku powyżej 30.000 złotych / 7.000 euro. 
  • 24 listopada zakończyliśmy nabór w priorytecie Edukacja na projekty realizowane w roku 2018. 
  • 31 lipca 2017 zakończyliśmy nabór wniosków w ramach programu „Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę Razem lepszą”. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy zgłosili swoje polsko-niemieckie inicjatywy na rzecz lepszej Europy. Środki, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec przeznaczyło na realizację programu, zostały przeznaczone na wsparcie licznych i interesujących projektów. Każdy z tych projektów wniesie swój istotny wkład w budowanie lepszej Europy.
  • W dniach 1-31 stycznia 2017 FWPN przyjmowała wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogły ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

2016

  • Między 1 i 30 grudnia 2016 r. FWPN przyjmowała zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2017 roku powyżej 30.000 złotych / 6.800 euro. 
  • Między 1 stycznia i 31 lipca 2016 FWPN przyjmowała projekty 25 x 25: Projekty społeczeństwa obywatelskiego na jubileusz 25-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Linia projektowa Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej była wspierana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

2015

  • Między 1 i 30 grudnia 2015 r. FWPN przyjmowała zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2016 roku powyżej 30.000 złotych / 7.500 euro.
2014
  • Między 1 i 30 grudnia 2015 r. FWPN przyjmowała zgłoszenia w konkursie na projekty w priorytecie Kultura / Wydarzenia artystyczne odbywające się od 1 kwietnia do końca 2016 roku powyżej 30.000 złotych / 7.500 euro.
2013
  • Między 1 września 2013 i 8 listopada 2013 FWPN przyjmowała wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. Do konkursu można było zgłaszać projekty działań edukacyjnych w obszarze dziedzictwa polsko-niemieckiego – nie tylko relacji politycznych, ale również kultury materialnej, dziejów przemysłu, urbanistyki, osiągnięć artystycznych. Projekty miały na celu rozpowszechnianie wiedzy o wpływie, jaki miały kontakty Polski i Niemiec na urbanizację, rozwój wytwórczości, obieg gospodarczy, obyczaje, sztukę i naukę w obu krajach. Ich adresatem muszą być środowiska polskie lub niemieckie z wyłączeniem akademickich i specjalistycznych placówek, które statutowo zajmują się badaniem dziejów relacji polsko-niemieckich.