drukuj

Ein Beiheft zum ORBIS LINGUARUM. Im Blickfeld: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache

Autor: Białek, Edward; Tomiczek, Eugeniusz (red.) ISBN: 83-87299-04-9 ISSN: 1426-7241 Opublikowano: 1999 Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe Wrocław

W Orbis Linguarum publikowane są artykuły literaturoznawcze i językoznawcze, a także z dziedzin pokrewnych. W centrum zainteresowań znajdują się tematy z zakresu germanistyki i kulturoznawstwa, przede wszystkim odnoszące się do Śląska, Polski i stosunków polsko-niemieckich. Czasopismo powstaje na Germanistyce Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Kolegium Nauczania Języków Obcych w Legnicy.

Dodatek, poświęcony głównie nauczaniu języka niemieckiego jako obcego, zawiera materiały z 2. polsko-niemieckiej konferencji glottodydaktycznej, która miała miejsce w dn. 14-17 maja 19 w Karpaczu.