drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • Die Staatshaftung für legislatives Unrecht in Deutschland. Eine rechtshistorische rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Untersuchung

  W niniejszej pracy analizie poddana zostaje problematyka odpowiedzialności państwa za ustawodawcze bezprawie w Niemczech. Jest to wielostronna analiza m.in. z perspektywy dogmatyki prawa oraz historii prawa. Problem ten nie tylko w Niemczech, ale też w innych porządkach prawnych Wspólnoty Europejskiej oraz jej państw członkowskich należy do najbardziej spornych kwestii prawa publicznego.

  więcej
 • [Die Geschichte von Santok (Zantoch) - die Burg, das Dorf und die umliegenden Orte]

  Kolejna publikacja o Santoku i okolicznych osadach. Zebrany materiał ma stanowić podręcznik wiedzy regionalnej, folder promocyjny, pamiątkę stron rodzinnych. W książce zawarto artykuły dotyczące m.in.: dziejów Santoka, Muzeum w Santoku, współczesnych badań archeologicznych oraz wiele innych.

  więcej
 • Die Aufklärung in Danzig. Skizzen über die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklärung

  Gdańsk oświecony - to nie znany odbiorcy polskiemu punkt na mapie osiemnastowiecznej Europy. Na styku dwóch współżyjących ze sobą kultur Zachodu i Wschodu, dwóch narodowych odrębności - polskiej i niemieckiej, powstał tętniący życiem ośrodek kultury, nauki, filozofii i sztuki tej epoki. Książka Anny Grześkowiak-Krwawicz, badaczki wywodzącej się z Gdańska, pozwala poznać i prześledzić pasjonujące dzieje miasta, które dla obu narodów było oknem na świat. Znajdziemy w niej informacje nie tylko o życiu literackim, prasie, teatrze czy szkołach, lecz także opis obyczajów dawnych gdańszczan. Polski i niemiecki tekst ilustrują przechowywane w Bibliotece Gdańskiej PAN ryciny i podobizny druków.

  więcej
 • (Der verwüstete Weinberg)

  Ostatnie dzieło Dietricha von Hildebranda to jego intelektualny testament. Książka pisana z proroczym gniewem, żarem i bólem jest gwałtownym protestem przeciw postępowaniu niektórych teologów i hierarchów, którzy - zdaniem autora - niweczą nadprzyrodzony charakter nauki katolickiej.
  Praca jest przestrogą przed schodzeniem z drogi prawdy, które może prowadzić ku zeświecczeniu i pustym świątyniom. Autor, ekspert Vaticanum II, uważany przez Piusa XII za Doktora Kościoła XX wieku, pisze wręcz o "piątej kolumnie" niszczącej Kościół.

  więcej
 • Secesja : Zeitschrift für Kunst, Kultur und Gegenwart. Heft 6/2007. Reinterpretation der Geschichte

  "SECESjA" to dwujęzyczne pismo o sztuce, kulturze i współczesności, które zaprasza do wspólnej refleksji. Chcielibyśmy pisać z perspektywy polskiej i austriackiej o pytaniach rodzących się w społeczeństwie, o podejściu do sztuki i rozumieniu kultury.
  Epoce jej sztukę. Sztuce jej wolność - hasło widniejące na budynku wiedeńskiej Secesji stanowi motto naszych artykułów, które na zasadzie wolnego dyskursu przybliżać mają zainteresowanym czytelnikom różne opinie.
  SECESjA - oddzielenie się od "ja" i zwrócenie się ku "my" ma również symbolizować dążenie redakcji do wolnej wymiany poglądów nie podporządkowanej żadnej doktrynie i tworzenia wspólnie produktu, który dzięki swemu zróżnicowaniu odpowiadać będzie zainteresowaniom szerokiego grona czytelników.
  Jednoczesna publikacja tekstów w języku polskim i niemieckim ma uświadamiać zbieżność stawianych pytań i zachęcać do porównywania oryginałów z tłumaczeniami.

  więcej

Szukaj według tagów