drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • [Jadwiga Żołyniak - Malerei]

  Spotkanie z malarstwem Jadwigi Żołyniak może stać się interesującą próbą konfrontacji dwojakiej optyki tej twórczości: jako struktury malarskiej, i jako przestrzeni ujawniania się skrywanych odczuć lęku egzystencjalnego. Ten drugi aspekt jej twórczości widoczny jest wyraźnie we wcześniejszych obrazach przez odwołanie się do sugerowanego przez Junga klucza interpretacji symbolicznej. Kolor – coraz bardziej intensywny i żywy – żarzy się czystością tonów, współtworzących plany przestrzenne, a mocny dukt malarskiego gestu tworzy architektonikę kompozycji.

  więcej
 • Internationale Jubiläumsausstellung der Lithographie zum 200. Jahrestag ihrer Erfindung

  Czyż nie wydaje się dziwne, iż litografia przysparza nam tak wiele radości i satysfakcji, skoro w jej pobliżu tkwią nieszczęścia i antagonizmy. Albowiem jej wynalazca, mimo olbrzymich wysiłków, nie mógł zrealizować swych artystycznych ambicji. Najpierw jako aktor nie osiągnął powodzenia, gdy zaś zaczął sam pisać dramaty - również nisko je oceniano i nikt nie chciał ich drukować. Pasmo niepowodzeń, które prawem szczęścia w nieszczęściu wyzwoliły w nim duszę wynalazcy: po uciążliwych poszukiwaniach własnego sposobu powielania swoich utworów zaczął eksperymenty z kamieniem (łupień wapnia) i dalej już wiemy, jak to się skończyło... a właściwie jak się zaczęła ta piękna kamienna przygoda, która trwa już 200 lat. Zaś wojna i antagonizm wpisały się w tę szlachetną technikę na stałe, gdyż pomijając okresy jej służby wojnom (bo i one przyczyniły się do jej rozwoju), nawet te najsubtelniejsze niuanse uzyskiwane w technice litograficznej - są rezultatem nieustannej walki wody z tłuszczem. Dzięki nim jednak Alois Senefelder wydrukował siebie oraz wielu innych literackich i muzycznych nieudaczników, a także tych pogłaskanych przez Pana Boga twórców, by później umożliwić też próby malarzom i grafikom.

  więcej
 • [Die Kirche der Maria Geburt in Goldberg]

  Rzymskokatolicka świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi. Kościół zajmuje w historii i architekturze Złotoryi miejsce szczególne. Należy do zaledwie około dwudziestu miejskich kościołów parafialnych na Śląsku, których początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku. Bardzo prawdopodobne, że jeszcze przed 1211 r., a więc w pierwszym dziesięcioleciu XIII wieku mieszkańcy złotej osady zaczęli budować w jej centrum kościół. Tu najwcześniej w Polsce zastosowano kilka elementów architektury, np. maswerki. Budowę świątyni patronował Henryk Brodaty, który w 1211 roku nadał Złotoryi prawa miejskie. Potężny kształt kościół zawdzięcza rycerskiemu zakonowi joannitów. Zwracają uwagę m.in.: portale (gotycki i romański), renesansowa ambona, epitafia oraz empory i ołtarz z XVII w. i XVIII w. Ze szczytu wieży podziwiać można panoramę miasta, Pogórza Kaczawskiego, Gór Kaczawskich i Karkonoszy, stąd rozlega się hejnał miejski. Do wnętrza zaprasza także wystawa o dziejach kościoła i renesansowym gimnazjum Valentina Trozendorfa. Symboliczny nagrobek tego najwybitniejszego złotoryjanina (pochowanego w Legnicy) znajduje się w prezbiterium.

  więcej
 • (Bundeswehr Heute)

  Monografia przedstawiająca Federalne Siły Obronne Niemiec, czyli Bundeswehrę, w ich strukturach i organizacji u progu XXI wieku. Dziś dana jest nam niepowtarzalna szansa wspólnego kształtowania przyszłości Europy. Istotną przesłanką ku temu powinno być lepsze poznanie naszego partnera, wiedza o jego celach strategicznych i wewnętrznej organizacji sił obronnych w demokratycznym państwie, jakim jest Republika Federalna Niemiec.

  więcej
 • Ewa Partum 1965-2001

  Ewa Partum uważana jest za prekursorkę body artu, sztuki feministycznej i sztuki krytycznej. Ewa Partum urodziła się 25 marca 1945 w Grodzisku Mazowieckim. Studiowała w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych i na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1970 r. obroniła dyplom na temat poezji jako sztuki. Zajmowała się sztuką konceptualną, jest autorką wielu akcji: performance, filmów, fotografii, poezji wizualnej.

  więcej
 • [Ernst Jünger in polnischer Publizistik und Literatur 1930-1998. Eine Anthologie]

  Niniejsza praca zawiera trzy zespoły tekstów poświęcone recepcji Ernsta Jüngera (1895-1998) w piśmiennictwie polskim lat 1930-1998. W roku 1930 opublikowano w polskiej prasie pierwsze znane autorom wzmianki na temat Jüngera, 1998 jest rokiem śmierci twórcy Marmurowych Skał. Pierwsza część jest studium recepcyjnym, druga obejmuje szczegółową podmiotową i przedmiotową bibliografię, trzecia - pomieszczona w osobnym tomie - zawiera antologie tekstów krytycznych poświęconych osobie i twórczości pisarza.

  więcej
 • Deutsche Malerei bis 1600. Bestandskatalog

  Zbiór obrazów malarzy niemieckich w warszawskim Muzeum Narodowym sięga początkami roku 1862, kiedy to „protoplasta” Muzeum – Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie – nabyło w Kolonii ze zbiorów Johanna Petera Weyera między innymi cztery wybitne dzieła tego kręgu artystycznego. Nabytki lat późniejszych były nieliczne, natomiast znacznie zwiększyły się, kiedy Muzeum w Warszawie zabezpieczało i przejmowało w pierwszych miesiącach po 2. wojnie światowej pozostawione bez opieki zabytki z byłych muzeów niemieckich na Śląsku i Pomorzu Zachodnim. W katalogu zaprezentowano także obrazy stanowiące własność Pałacu w Wilanowie. Katalog obejmuje dzieła szesnastowiecznego malarstwa z szeroko rozumianego niemieckiego obszaru językowego, a tym także dzieła kręgu rudolfińskiego i dzieła malarstwa śląskiego i gdańskiego.

  więcej
 • [Propaganda und Indoktrination des Nationalsozialismus in Deutschland (1919-1945)]

  Wnikliwa analiza aparatu propagandy i indoktrynacji ruchu narodowosocjalistycznego w Niemczech w latach 1919–1945. Opis struktur organizacyjnych, a także biografie czołowych funkcjonariuszy z Josephem Goebbelsem na czele. Książka otrzymała Nagrodę Klio I stopnia (1999) w kategorii monografii naukowych i Nagrodę im. Jana Długosza (2000) za najlepsze dzieło w dziedzinie szeroko pojętej humanistyki.

  więcej
 • Res Publica Nowa. Sonderheft 1999

  Historia pisma „Res Publica Nowa” zaczęła się w 1979 r., kiedy grupa polskich intelektualistów postanowiła utworzyć niezależny, podziemny kwartalnik. Od początku jego redaktorem naczelnym był Marcin Król. Do 1981 udało się wydać osiem numerów pisma, które początkowo nazywało się Res Publica. W 1987 r. pismo zostało wznowione, na co zgodziły się władze państwowe. Prawdopodobnie było to wówczas jedyne pismo tego rodzaju w całym bloku radzieckim.

  Res Publica zasłynęła z publikowania tekstów intelektualistów z Polski i innych krajów, takich jak H. Arendt, I. Berlin, M. Oakeshott i wielu innych, którzy na skutek działań cenzury w zasadzie nie byli wówczas znani polskim czytelnikom. W ciągu kilkudziesięciu lat publikowała artykuły z różnych dziedzin, w tym z filozofii, politologii, socjologii, literatury i sztuki. Niniejszy numer ma szczególny charakter, ponieważ został wydany w całości po niemiecku. Zamieszczone zostały w nim teksty o Polakach, napisane przez polskich autorów.

  więcej

Szukaj według tagów