drukuj

Katalog publikacji

Wykaz publikacji, które ukazały się z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Fundacja nie rozprowadza ani nie sprzedaje tych tytułów. Publikacje znajdujące się w zbiorach fundacji są dostępne dla zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu. Pytania lub sugestie dotyczące katalogu prosimy zgłaszać pod adresem mailowym kontakt@fwpn.org.pl.

Szukaj publikacji

Liczba pozycji w katalogu 1535

Ciekawe publikacje

 • Brücken vor 1000 Jahren. Unterwasserarchäologie bei der polnischen Herrscherpfalz Ostrów Lednicki

  Niniejsza publikacja jest popularnonaukowym przedstawieniem wyników badań nad dwoma mostami (ich pozostałościami) w obszarze Ostrowa Lednickiego.

  więcej
 • [Deutschlandhefte]

  "Zeszyty Niemcoznawcze" to półrocznik poświęcony stosunkom polsko-niemieckim, który zawiera oryginalne artykuły, dokumenty, recenzje książek o tematyce niemieckiej i kalendarium stosunków dwustronnych. Czasopismo wydawane jest przez Polską Fundację Spraw Międzynarodowych.

  więcej
 • (Polen und die deutsche Wiedervereinigung)

  Niniejsza publikacja obejmuje w znakomitej większości, niepublikowane dokumenty, przedstawiające stanowisko Polski wobec jedności Niemiec oraz procesu jednoczenia się obu państw niemieckich. Nieodłącznie z procesem tym było związane zagadnienie definitywnego uznania przez zjednoczone Niemcy granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej.

  więcej
 • [Śląsk. KL Auschwitz - Birkenau]

  Pismo tworzone przez środowiska naukowe i pisarskie oraz dziennikarzy związanych z Górnym Śląskiem. Katowicki miesięcznik podejmuje problemy historyczne, społeczne i gospodarcze, zajmuje się kulturą i śląskim życiem artystycznym. Obok dominującej na łamach pisma tematyki śląskiej, periodyk obszernie informuje o kulturze ogólnopolskiej, zwłaszcza o wydarzeniach literackich.

  ŚLĄSK zrazu przyjął formułę magazynu, obecnie stopniowo dąży do ujęć o charakterze monograficznym, czyli budowania każdego numeru wokół silnie wyeksponowanego tematu (np. sprawy polsko-niemieckie, zagrożenia ekologiczne itd.). Uprzywilejowaną problematyką pozostają dociekania skoncentrowane na tożsamości śląskiej oraz perspektywach regionu.

  ŚLĄSK publikuje reportaże i wywiady, artykuły i przyczynki historyczne, raporty o stanie śląskiej kultury, nauki i edukacji, a w części artystyczno-krytycznej recenzje i omówienia imprez kulturalnych, wystaw i spektakli oraz nowości wydawniczych. Periodyk zajmuje się również wydarzeniami życia społecznego i kulturalnego na Zaolziu, wspierając Polaków mieszkających w Republice Czeskiej.

  więcej
 • Nationalismus und nationale Identität in Ostmitteleuropa im 19. Und 20. Jahrhundert

  Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w dniach 6-8 października 1999 r. w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Socjologowie i historycy młodego pokolenia z Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy i Ukrainy wypowiadali się na tematy związane z ukonstytuowaniem się nowoczesnych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej.

  Artykuły zamieszczone w niniejszej publikacji napisane zostały zarówno po polsku jak i po niemiecku, każdy opatrzony został dodatkowo streszczeniem w drugim języku.

  więcej
 • Konkrete Kunst und Abstraktion

  Katalog wystawy „Sztuka konkretna i Abstrakcja”, która prezentowana była w lutym 1999 roku w Krakowie.

  więcej
 • Ein schwieriger Dialog. Polnisch-deutsch-österreichische Theaterkontakte nach 1945

  Sformułowanie "trudny dialog", jakie widnieje na stronie tytułowej niniejszej książki w odniesieniu do powojennych kontaktów teatralnych Polski i krajów niemieckojęzycznych, nie pojawiło się się przypadkiem. Mimo geograficznego sąsiedztwa, rozwijających się dynamicznie w ramach wspólnej Europy stosunków gospodarczych i społeczno-politycznych, a nawet podobnego pojmowania roli teatru jako instytucji wychowującej obywateli i stojącej na straży obowiązujących zasad etyczno-moralnych, sceniczne estetyki obu obszarów językowych rozdziela ogromna przepaść.

  więcej
 • Die Post von Danzig. Geschichte eines deutschen Justizmords

  Gdańsk, wczesny ranek 1 września 1939 roku. "Schleswig-Holstein" rozpoczyna ostrzał Westerplatte, a na Placu Heweliusza do ataku na Pocztę Polską ruszają uzbrojeni niemieccy policjanci. Ich zadaniem jest obsadzenie budynku Poczty i aresztowanie jej urzędników. Nieoczekiwanie spotykają się jednak z zaciętym, zbrojnym oporem polskich pocztowców. Ciężkie walki trwają do wieczora; spośród ponad pięćdziesięciu obrońców Poczty Polskiej z życiem uchodzi czterdziestu, wielu z nich jest ciężko rannych.

  Wszystkich oskarżono o działania partyzanckie i postawiono przed wojennym sądem polowym. Z jaskrawym pogwałceniem obowiązujących przepisów prawnych zapadło trzydzieści osiem wyroków śmierci, które wykonano. Świadomi nadużycia prawa - i odpowiedzialni za to nadużycie - niemieccy prawnicy: prokurator dr Hans-Werner Giesecke i sędzia dr Kurt Bode, robią później kariery w wymiarze sprawiedliwości Trzeciej Rzeszy. Po wojnie, w Republice Federalnej Niemiec, dr Kurt Bode zostaje wiceprzewodniczącym Hanzeatyckiego Wyższego Sądu Krajowego w Bremie, a dr Giesecke - dyrektorem Sądu Krajowego we Frankfurcie n. Menem.

  Nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności - ani za bezprawne wyroki wydane na polskich pocztowców jesienią 1939 roku, ani za całą swoją późniejszą działalność w służbie nazistowskiego bezprawia. Autor książki mistrzowsko rekonstruuje zarówno historię gdańskiego zabójstwa sądowego i przebieg karier obu doktorów prawa, Kurta Bodego i Hansa-Wernera Gieseckego w latach 1939-45, jak i powojenne losy obu prawników. Ukazuje całkowitą ich bezkarność: dziewięć razy usłużni koledzy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec, umarzali wszczynane przeciwko nim dochodzenia.

  więcej
 • [Moderne Tendenzen in der Wissenschaft und Praxis der Unternehmensführung]

  W 1997 r. w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana "Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem". Jej celem było porównanie różnych aspektów funkcjonowania polskiej gospodarki będącej w okresie przemian, z gospodarkami w krajach rozwiniętych.

  więcej
 • (Gertrud von Helfta: Geistliche Übungen)

  Ćwiczenia św. Gertrudy Wielkiej z Helfty, jednej z największych mistyczek chrześcijańskich, otwierają serię tłumaczeń pism mistyczek niemieckich. Gertruda jest znakomitym teologiem, ale uprawia teologię nie jako intelektualne rozważania, lecz jako metodę modlitwy i sposób nawiązywania żywego kontaktu z Bogiem. W swoich dziełach dzieli się z czytelnikami osobistym doświadczeniem religijnym i jednocześnie, za pomocą ćwiczeń, stara się go samego do takich doświadczeń doprowadzić. Miejscem mistycznego przeżycia jest dla niej liturgia.

  więcej

Szukaj według tagów