drukuj

(Studien über die Deutschen. Machtkämpfe und Habitusentwiclung im 19. Und 20 Jahrhundert)

Autor: Elias, Norbert ISBN: 83-86138-57-2 Opublikowano: 1996 Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o. Poznańska Biblioteka Niemiecka Poznań

Dzieło Eliasa nie mieści się w ramach jednej dyscypliny. On sam chętnie określał się mianem uczonego znawcy ludzi, a jego oddziaływanie ma charakter interdyscyplinarny. Spuścizna Eliasa obejmuje obszerne studia zarówno z zakresu historycznie ukierunkowanej socjologii i empirycznie ugruntowanej historii powszechnej.