drukuj

Dotknąć tego, co zapomniane - relacja Oli Parusel

- Naszymi działaniami staramy się przełamać stereotypy dotyczące Bytomia jako miasta, w którym kultura nie jest traktowana priorytetowo - mówi Maciej Droń pracownik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Niewielu mieszkańców Bytomia wie, że po ścieżkach, które na co dzień przemierzają kroczyły niegdyś wybitne postacie związane z ich miastem. Jedną z nich jest bytomski kompozytor przełomu XIX i XX wieku Heinrich Schulz –Beuthen (1838- 1915). Jest on autorem  132 muzycznych dzieł, w tym 8 symfonii i 7 poematów symfonicznych. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu postanowiło nazwać 2015 rok jego imieniem. – W tym roku obchodzimy 100 rocznicę śmierci tego kompozytora. Już samo to jest dostatecznym pretekstem, by mówić, pokazywać i nazwać bieżący rok jego imieniem- mówi Maciej Droń pracownik Działu Kresów i Kultur  Pogranicza Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. - Jednakże w kręgu naszego zainteresowania znalazła się przeszłość Bytomia sprzed 1945 roku. Badając historię tamtych czasów przypadkiem natknąłem się na postać Schulza- Beuthena. Jest ona kompletnie zapomniana przez społeczność. Postanowiliśmy to zmienić- dodaje.

Muzyczna podroż w czasie  

Rocznica śmierci śląskiego kompozytora stała się impulsem do podjęcia działań, które mają ocalić związane z nim wspomnienia. Projekt rozpoczynają marcowe wycieczki śladami  Heinricha Schulza- Beuthena. Organizowane są one z myślą o młodzieży gimnazjalnej. – Na wycieczkach po Śródmieściu pokazujemy młodym ludziom, gdzie można natrafić na ślady związane z życiem muzyka- oznajmia pracownik muzeum. –Oglądaliśmy miejsce, gdzie kiedyś znajdował się jego rodzinny dom. Udaliśmy się z wizytą do szkoły muzycznej, której gmach zbudowano w 1870 roku, Schulz- Beuthen się tam uczył.  Pieszą wędrówkę zakończyliśmy przy Operze Śląskiej- opowiada.  

Działania z historią w tle

Na przełomie marca i kwietnia w ramach muzealnego projektu odbędą się warsztaty muzyczno-fotograficzne. Antoni Kreis i Witalis Szołtys podejmą się przełożenia muzyki na język fotografii. Warto wspomnieć, iż wydarzenia nie ograniczają się jedynie do miasta Bytom. Wśród zaplanowanych atrakcji są również warsztaty plastyczne, które odbędą się w Częstochowie. Będą one prowadzone pod okiem malarki Grażyny Burzak, która na co dzień pracuje z ludźmi o małym  stopniu niepełnosprawności. Z kolei w Tychach odbędą się zajęcia dla miłośników literatury. Nie może zabraknąć również koncertów muzyki poważnej, dzięki którym mieszkańcy Bytomia poznają cześć utworów swojego rodaka. Wszystko to, by przywrócić pamięć o wybitnym artyście. Idea roku Heinricha Schulza- Beuthena prócz wydarzeń o kulturalno-edukacyjnym charakterze przewiduje również te o naukowo-badawczym wydźwięku. Mowa tu o przygotowaniu wystawy dotyczącej życia i twórczości bytomskiego kompozytora czy też przeprowadzeniu polskich i zagranicznym kwerend. Działania te mają pomóc w zrealizowaniu bardzo ważnego punktu przedsięwzięcia jakim jest sporządzenie biografii Heinricha Schulza- Beuthena.  W ciągu całego roku wspomniany już Witalis Szołtys będzie dokumentował wszystkie działania związane z projektem Górnośląskiego Muzeum. W ten sposób ma powstać kronika filmowa, która uwieczni starania nad przywróceniem pamięci o kompozytorze.

W przyszłym roku przedsięwzięcia zostaną  przeniesione do zagranicznych  partnerów muzeum, mianowicie do Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen (Muzeum Ziemi Górnośląskiej, a następnie do Görlitz.

Szczegółowe informacje o poszczególnych punktach harmonogramu projektu będą umieszczane na stronie internetowej muzeum i Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej.

Aleksandra Parusel