drukuj
Kalendarium

Wydanie kwartalnika Fabryka Silesia - 500 lat Reformacji.

1 sierpnia 2017 - 15 października 2017 40-057 Katowice, ul. PCK 19

500 lat Reformacji. Celem tego numeru będzie ukazanie dziedzictwa kulturowego ewangelików i ewangelicyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska jako ważnego regionu europejskiego. Artykuły i eseje poświęcone zostaną narodzinom humanizmu, rozwojowi języków narodowych, ideom tolerancji i rodzącego się parlamentaryzmu. Szkice poświęcone będą wybitnym literatom, muzykom, naukowcom i humanistom polsko-, niemiecko- i łacińskojęzycznym. Znajdą się również materiały współczesne o wybitnych duchownych protestanckich i np. pomocy niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla Polski czasów stanu wojennego.