drukuj
Kalendarium

Wydanie kwartalnika Fabryka Silesia - 500 lat Reformacji.

1 lipca 2017 - 31 lipca 2017 Katowice, ul. PCK 19

Celem tego numeru będzie ukazanie dziedzictwa kulturowego ewangelików i ewangelicyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska jako ważnego regionu europejskiego. Artykuły i eseje poświęcone zostaną narodzinom humanizmu, rozwojowi języków narodowych, ideom tolerancji i rodzącego się parlamentaryzmu. Szkice poświęcone będą wybitnym literatom, muzykom, naukowcom i humanistom polsko-, niemiecko- i łacińskojęzycznym. Znajdą się również materiały współczesne o wybitnych duchownych protestanckich i np. pomocy niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla Polski czasów stanu wojennego.Wydanie kwartalnika znajdzie się w kolportażu ogólnopolskim i w wybranych e-kioskach, a także trafi do prenumeratorów. Egzemplarze promocyjne znajdą się w najważniejszych bibliotekach w Polsce, w tym na Górnym Śląsku, a także w wielu instytucjach kultury i nauki. Numery kwartalnika będą promowane poprzez stronę internetową http://www.fabrykasilesia.pl, stronę facebooka i poprzez strony współpracujących instytucji. Będą także promowane poprzez media regionalne na Górnym Śląsku, media w Polsce i w Niemczech, w tym elektroniczne. Planujemy też spotkania promocyjne. Partnerem projektu jest Deutsches Kulturforum östliches Europa.