drukuj
Kalendarium

Wizyta studyjna w ramach projektu "AKTYWIZACJA SPOŁECZNA SENIORÓW"

25 października 2018 - 29 października 2018 PŁUŻNICA, PŁUŻNICA 37a, 87-214 PŁUZNICA

PROGRAM WIZYTY STUDYJNEJ W RAMACH PROJEKTU ,,AKTYWIZACJA SPOŁECZNA SENIORÓW” 1 dzień ( 25.10.2018 - czwartek) Przyjazd do Płużnicy godziny wieczorne – zakwaterowanie (Gospodarstwo Agroturystyczne – Tomasik, Medimas Bielawy) , kolacja (Gospodarstwo Agroturystyczne – Tomasik) 2 dzień ( 26.10.2018 - piątek) 08.00 – 08.45 – Śniadanie 09.00 – 16.15 – Konferencja „Aktywna społeczność przeciwdziała wykluczeniu społecznemu” (Prosimy o prezentację z w temacie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów w Gminie Hagen- Rada seniorów, przykładowe działania) – Restauracja Przy Piecu 18.00 – 19.00 – Seminarium - „Działania prowadzone w zakresie wykluczenia społecznego” - XX – lecie funkcjonowania Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica – Restauracja Przy Piecu 19.00 – Uroczysta kolacja – Restauracja Przy Piecu 3 dzień ( 27.10.2018 - sobota) 08.00 – 09.00 - Śniadanie 10.00 – 13.00 – Seminarium „Funkcjonowanie Klubów Seniora i opieki domowej dla seniorów – metody wsparcia grup senioralnych – wymiana doświadczeń” – Klub Seniora w Błędowie 13.00 – 14.00 – obiad, Błędowo 15.00 – 18.00 – Spotkanie integracyjne w Klubie Seniora w Orłowie – wymiana doświadczeń w zakresie metod aktywizacji społecznej seniorów 18.00 – Kolacja integracyjna Orłowo 4 dzień ( 28.10.2018 - niedziela) 08.00 – 09.00 - Śniadanie 09.00 – 14.00 – Wyjazd do Torunia 14.00 – 15.00 – Obiad 16.00 – 18.00 - Spotkanie integracyjne w Klubie Seniora w Nowej Wsi Królewskiej– wymiana doświadczeń w zakresie działań edukacyjnych i prozdrowotnych dla seniorów. 18.00 – 19.00 – Warsztat „Planowanie rozwijania dalszej współpracy w zakresie tematyki wsparcia seniorów” 19.00 – 21.00 – Kolacja, Nowa Wieś Królewska 5 dzień (29.10.2018 - poniedziałek) 08.00 – 09.00 Śniadanie (Gospodarstwo Agroturystyczne – Tomasik) 08.00 – 10.00 Podsumowanie i ewaluacja wizyty 10.00 – Wyjazd do Niemiec