drukuj
Kalendarium

Stosunki sąsiedzkie jako dziedzina współpracy bądź konfliktu. Sprzeczność interesów Niemiec i Polski we wschodnim sąsiedztwie UE.

11 kwietnia 2019 - 12 kwietnia 2019 14.00 Warszawa, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Konferencja naukowa organizowana we współpracy z Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn. Celem projektu (konferencja+publikacja pokonferencyjna) jest: - zdiagnozowanie braków strukturalnych w krajach-adresatach Partnerstwa Wschodniego UE, jak również słabych i mocnych stron polskiego i niemieckiego podejścia do współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego UE; - wypracowanie rekomendacji w celu podniesienia efektywności współpracy polsko-niemieckiej w omawianym zakresie, jak również w kontekście relacji UE-Rosja; - promocja wyników badań w środowiskach akademickich i eksperckich w Polsce, Niemczech i innych państwach.