drukuj
Kalendarium

Rozmowy zamiejscowe - nabór pomysłów na projekty oparte na dźwiękach

2 lipca 2018 - 15 sierpnia 2018 Polska

Goethe-Institut, ogłasza konkurs na pomysły na działania kulturalne oparte na dźwiękach i realizowane w średniej wielkości miastach. Pomysł to ogólna koncepcja, z podaniem informacji o zamierzonych efektach, sposobach ich uzyskania, wstępnym budżecie, zaangażowanych ludziach. Działanie kulturalne musi wiązać się z miastem, w którym jest realizowane – np. odwoływało się do lokalnej tożsamości, historii, poszukiwało odpowiedzi na wyzwania przyszłości lub pokazywało aktualny stan świadomości mieszkańców. Realizacja wybranych pomysłów będzie odbywała się we współpracy z Goethe-Institut i kuratorem artystycznym Knutem Aufermannem. Zakwalifikowane pomysły będą realizowane we współpracy z wymienionym kuratorem artystycznym oraz wybranymi przez niego artystami z Niemiec. Zaproszenie do współpracy kierujemy do twórców i animatorów kultury pracujących lub mieszkających w polskich miastach średniej wielkości, których liczba mieszkańców mieści się w przedziale pomiędzy 50 a 100 tysięcy, zaplanowane działania muszą odbywać się w tych miastach. Pomysły może zgłaszać każdy - niezależnie od formy prawnej czy organizacyjnej. Warunkiem jest, aby realizowane działanie miało wsparcie lokalnej instytucji kultury, organizacji pozarządowej bądź firmy. Zależy nam, aby realizowane działania były efektem szerokiego partnerstwa. Fomularz zgłoszeniowy: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/ver/oga.html Regulamin: https://www.goethe.de/resources/files/pdf154/orstgesprche_regulamin1.pdf

Files available for downloads