drukuj
Kalendarium

Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska

6 grudnia 2018 - 9 grudnia 2018 10;00 Regensburg, Brandlberger Str. 118, 93057 Regensburg

Relacja z odbytej wizyty studyjnej w dniach 06-09.12.2018 r. w Niemczech –Bawaria w ramach realizowanego projektu : Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska. Pod koniec października 2018r. podjęto przygotowania do realizacji wyjazdu studyjnego do Niemiec-Bawaria w dniach 06-09.12.2018 r., który został zorganizowany przez Partnera - Bayerische Jungbauernschaft e.V.Geschaftsstelle Regensburg. Zadaniem partnera było zorganizowanie programu wizyty, w ramach której została przeprowadzona prelekcja przez specjalistów w zakresie tematycznym : Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii w rolnictwie - możliwości poprawy natury i środowiska oraz zostały zorganizowane wizyty w gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach branży rolnej umożliwiające zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem technologii i urządzeń w tym innowacyjnych rozwiązań w przedmiotowej tematyce. Celem projektu było zapoznanie się i wymiana wiedzy oraz doświadczeń polsko-niemieckich w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii w kontekście poprawy natury i środowiska. Na miesiąc przed zaplanowanym terminem wyjazdu dokonano naboru uczestników, który został poprzedzony akcją promocyjno-informacyjna w postaci ogłoszeń na stronach internetowych : http://podkowa.zdwola.com.pl, www.izbarolnicza.lodz.pl, https://www.lodr-bratoszewice.pl . Po nadesłaniu zgłoszeń w postaci wypełnionych kart uczestnika projektu (w liczbie 59) dokonano naboru według następujących kryteriów podanych w wniosku: …. grupą docelową wizyty studyjnej mogą być rolnicy ( w głównej mierze) jak również przedstawiciele ośrodków doradczych, instytucji naukowych, podmiotów oświatowych, organizacji ekologicznych, instytucji administracyjnych oraz prasy specjalistycznej i mediów, którzy poprzez swoją działalność / pracę zawodową przyczyniają się do propagowania wiedzy w przedmiotowym temacie w obszarze działalności rolniczej. Z nadesłanych zgłoszeń zakwalifikowano na wyjazd 41 osób. 4 osoby stanowiły personel składający się z opiekuna wyjazdu, wykładowców i tłumacza. Program wizyty rozpoczynał się w dniu 06.12.2018 r. o godz. 7:00 dlatego wyjazd z Polski nastąpił w dniu 05.12.2018r. - w godzinach wieczornych. Realizacja programu wizyty przebiegła zgodnie z przedłożonym programem przez Partnera. W czasie podsumowania wizyty strona polska zaproponowała Partnerowi zorganizowanie kolejnych wizyt studyjnych o tematyce ochrony środowiska w obszarze innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie a także przedłożono propozycje zorganizowania pobytu w formie ”praktyk” w wzorcowych gospodarstwach, zakładach, instytucjach w których zastosowano innowacyjne rozwiązanie OZE. Załącznik : Relacja zdjęciowa z wizyty studyjnej

Files available for downloads