drukuj
Kalendarium

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Pamięć i prawo: perspektywa prawna w ocenach historycznych.”

19 sierpnia 2017 - 27 sierpnia 2017 Łękuk, Łękuk Mały 8, 11-510 Wydminy

Projekt, zainicjowany w 2016 r. przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i zrealizowany we współpracy z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, zakłada przeprowadzenie międzynarodowej szkoły letniej dla doktorantów i młodych naukowców z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy. Zintegrowanie międzynarodowej grupy badaczy, w tym młodych liderów, pochodzących z krajów mających doświadczenia wzajemnych wojen i konfliktów, ułatwi przyszłe prowadzenie dialogu międzynarodowego i budowanie wzajemnych kontaktów opartych o przestrzeganie prawa. Uwypuklenie niedocenianej perspektywy prawnomiędzynarodowej pozwoli na oparty o kryteria prawne dialog na tematy historyczne, których oceny różnią się w narracjach historiograficznych wspomnianych państw.

Files available for downloads