drukuj
Kalendarium

Koncert Projektu "Zaufanie - Vertrauen. Polacy i Niemcy zjednoczeni muzyką"

6 października 2018 - 6 października 2018 19:00 Wrocław

Za truizm może być postrzegane stwierdzenie, że współpraca wymaga wzajemnego zrozumienia i przyjęcia perspektywy drugiej osoby. Jednak w dzisiejszym świecie, w którym wzajemna komunikacja oparta jest raczej na wymianie informacji poprzez portale społecznościowe, a na trudne pytania udziela się prostych odpowiedzi, fakt ten jest jednak często zapominany, a jego realizacja w praktyce bardzo trudna. Nie wiedząc wiele o tym i nie mogąc sobie dobrze wyobrazić, co kryje się za historią i doświadczeniami naszego partnera komunikacji, postrzegamy go w naszych kategoriach, jako postępującego według naszych schematów myślowych i według tych utartych ścieżek osądzamy jego postępowanie. O ile na płaszczyźnie kontaktów indywidualnych, zrozumienie historii i światopoglądu drugiej osoby może wydawać się długim procesem wymagającym wysiłku obu stron, ale możliwym do zrealizowania, o tyle przełożenie tej perspektywy na płaszczyznę porozumienia pomiędzy narodami czy grupami społecznymi, jest procesem dużo bardziej złożonym i wymagającym dużo większego zaangażowania nie tylko polityków i naukowców, ale także zwykłych ludzi. Polska i Niemcy są bliskimi sąsiadami. Pomimo tej bliskości, zarówno geograficznej, jak i kulturowej, Polacy i Niemcy traktują się z dystansem, wydając się ostrożnymi względem siebie. W ostatnich latach wiele osób podróżowało, by odwiedzić sąsiadów za Odrą, wykonując ważny krok na przód w stronę lepszego poznania się. Zwiedzają zabytki, atrakcje turystyczne, degustują tradycyjne potrawy i napoje. Ale czy to wystarcza, by w ten sposób naprawdę zrozumieć sąsiadów? Nasz projekt stawia sobie za cel pójście o krok dalej. Chcielibyśmy wraz z grupą polsko-niemieckich muzyków odbyć trwającą parę dni podróż do źródeł wzajemnego zrozumienia i zaufania. Poprzez wspólne warsztaty na temat empatii historycznej i empatii w komunikacji międzyludzkiej, chcielibyśmy zwiększyć u młodych muzyków wrażliwość na wzajemne zrozumienie i wyostrzyć ich czułość na problemy i ograniczenia we wzajemnej komunikacji. Poprzez wspólne próby i muzykowanie, młodzi ludzie w praktyce będą mogli także przeżyć co oznacza zaufanie i jak trudna i jednocześnie piękna może być wzajemna komunikacja i współpraca. Podczas KONCERTU (6.10.2018 o godzinie 19:00 we Wrocławskim kościele pw. św. Marii Magdaleny; wstęp wolny), młodzi muzycy staną się posłańcami znaku pokoju, tak, by przypomnieć szerokiej publiczności i nam wszystkim, że to, co nas łączy jest silniejsze niż to, co nas dzieli, a wspólne zaufanie, choć nie łatwe do wykonania, jest możliwe. Wierzymy, że muzyka jest odpowiednią płaszczyzną, by przekazać to przesłanie przez swoją moc łączenia ludzi, mówiących różnymi językami, lecz posługujących się tym samym językiem muzycznym.  

Files available for downloads