drukuj
Kalendarium

Gry miejskie jako forma treningu międzykulturowego w procesie uczenia się / nauczania każdego języka obcego

25 marca 2017 - 25 marca 2017 10:00-17:00 Görlitz, Langenstr. 23, 02826 Görlitz

Dzięki grze miejskiej możliwe jest powiązanie kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego. Celem warsztatów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego skonstruowania i przeprowadzenia gry miejskiej. Program warsztatów: 1.Wykład wprowadzający o powiązaniu kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego 2. Analiza gier i warunek dobrej gry 3. Samodzielne zaplanowanie gry miejskiej (praca w grupach warsztatowych). Warsztaty prowadzone są w języku polskim. Organizowane są we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego i są dofinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Szkolenie jest uznawane przez Sächsische Bildungsagentur (Saksoński Ośrodek Kształcenia).
Cannot render www.vhs-goerlitz.de/index.php?id=23&kathaupt=11&knr=17F417075L&kursname=Stadtspiele+als+interkulturelle+Trainingsform