drukuj
Kalendarium

Gra miejska jako forma treningu międzykulturowego

25 marca 2017 - 25 marca 2017 10:00 - 17:00 02826 Görlitz, Langenstraße 23

Gra miejska jako forma treningu międzykulturowego Gra miejska jest formą treningu międzykulturowego, który może być realizowany w procesie uczenia się/nauczania każdego języka obcego oraz w nauczaniu dwujęzycznym. Dzięki grze miejskiej możliwe jest powiązanie kultury i realiów z praktyczną nauką języka obcego, ponieważ integruje ona trzy podejścia: 1. kognitywne, skupiające się na faktach dotyczących kraju języka nauczanego, 2. komunikacyjne, kładące nacisk na kompetencję socjolingwistyczną oraz 3. międzykulturowe, którego celem jest uświadomienie uczącemu się różnic między kulturą własną i kulturą poznawaną, prowadzące do zrozumienia tej kultury i jej akceptacji. Celem warsztatów jest przygotowanie ich uczestników do samodzielnego skonstruowania i przeprowadzenia gry miejskiej.