drukuj
Kalendarium

Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA – SARP, edycja 2019

13 czerwca 2019 - 16 czerwca 2019 Warszawa, Foksal 2

Doroczna Polsko-Niemiecka Nagroda Integracyjna BDA – SARP jest kontynuacją organizowanego przez 19 lat konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie architektury przemysłu w którym brali udział młodzi architekci z Polski i Niemiec pod nazwą „Nagroda Waltera Henna”. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor uzyskał w roku poprzednim stopień magistra inżyniera architektury, a którego przedmiotem jest środowisko aktywności społecznej człowieka w przyszłości. Nagroda ma formę stypendium naukowo-badawczego lub postać praktyki projektowej w wybranym kraju. Celem Nagrody jest promocja współpracy i integracji środowiskowej młodych architektów Niemiec i Polski poprzez współzawodnictwo i dyskusję, oraz towarzyszące Finałowi Nagrody warsztaty w polsko- niemieckich grupach, a także wspieranie wzajemnych kontaktów poprzez upowszechnianie efektów działań twórczych i dobrych praktyk. Zgodnie z tradycją, Finał Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody naprzemienne w Polsce lub w Niemczech i trwa 4 dni. W roku 2019 Finał będzie odbywał się w Warszawie, w siedzibie SARP. W trakcie imprezy finałowej finaliści będą uczestniczyć w warsztatach architektonicznych. Będą również prezentować prace dyplomowe przed polsko -niemieckim Jury. Nagroda od kilku lat jest corocznie obejmowana jest Patronatem Ministra Budownictwa/Infrastruktury Polski i Niemiec. Ceremonia wręczenia nagród odbywa się czwartego dnia Finału.