drukuj
Kalendarium

Europa na nowo – Europa neu denken

9 listopada 2018 - 10 listopada 2018 Warszawa, Schubartstr. 17

Ostatnie lata w stosunkach polsko-niemieckich nacechowane są licznymi napięciami. Niemiecka polityka migracyjna i stosunek do Rosji są w Polsce są obiektem licznych kontrowersji. Jednocześnie, w Niemczech polityka polskiego rządu natrafia na niezrozumienie. Wiele z tych spornych tematów dotyczy w pierwszej kolejności spraw europejskich, ale kładą się one cieniem na dwustronnych relacjach między Warszawą a Berlinem.Chcąc poszukać możliwych impulsów do poprawy wzajemnych stosunków, zarówno na płaszczyźnie europejskiej, jak i bilateralnej, Fundacja Global.Lab wraz z Polis180 oraz Fundacją Eberta organizuje w Warszawie 1,5-dniowe warsztaty dla młodych ekspertów z obydwu krajów. Naszym celem jest wskazanie potencjalnych pól współpracy, które pomogą sformułować polsko-niemiecką agendę przyszłości.