drukuj
Kalendarium

12. Międzynarodowa Konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodziezy w internecie"

18 września 2018 - 19 września 2018 9.00 Warszawa, Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia1, Warszawa

Konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego, a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie podczas konferencji oraz materiały konferencyjne. Informujemy, że organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów noclegu oraz podróży. Uczestnicy konferencji proszeni są o zorganizowanie noclegu we własnym zakresie.

Files available for downloads